Buren krijgen schadevergoeding na jarenlange geurhinder

Buurtbewoners van het composteringsbedrijf AM Power in Pittem hebben samen zo'n 20.000 euro morele schadevergoeding gekregen voor de jarenlange geurhinder dat het bedrijf veroorzaakte. Het bedrijf kreeg daarnaast een boete opgelegd van 48.000 euro, waarvan 12.000 euro effectief. De zaakvoerder van het bedrijf kreeg een boete van 12.000 euro, waarvan de helft met uitstel. De man moest zich verantwoorden voor inbreuken op de exploitatievoorschriften en de milieuwetgeving. De discussie tussen de zaakvoerder van AM Power langs de Brugsesteenweg en de buurtbewoners sleept ondertussen al enkele jaren aan. Sinds de komst van het bedrijf in 2008 vonden de omwonenden naar eigen zeggen nooit meer rust. "Zelfs in onze tuin zitten lukt niet. de stank is te hard", klonk het tijdens de vorige zitting. Bij het bedrijf lieten ze verstaan dat er van slechte wil absoluut geen sprake was en dat er al heel wat investeringen werden gedaan om de overlast te beperken. In de toekomst zal dat blijven gebeuren om de overlast tot een minimum te herleiden.