"Geef water uit Kleiputten aan landbouwers"

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagt de West-Vlaamse deputatie en de gouverneur om onmiddellijk alles in het werk te stellen om het water uit de voormalige kleiputten in Egem ter beschikking te stellen van de landbouwers."

De droogteperiode treft de landbouwers en in de regio van Egem zijn er veel landbouwers die heel wat water nodig hebben", zegt hij. "In de kleiputten wordt dagelijks water weggepompt naar de waterlopen in de buurt. Maar het is pure geldverspilling om duizenden euro's uit te geven aan het wegpompen van grondwater dat onmiddellijk ter beschikking gesteld kan worden van de landbouwers in waternood. De kleiputten zijn momenteel nog in privé-eigendom, maar ik roep de provinciale overheid op om onmiddellijk contact op te nemen met deze eigenaars en een oplossing uit te werken." In 2011 werd de klei-ontginning door Wienerberger stopgezet omwille van te magere klei, waardoor de verdere ontginning economisch niet meer rendabel was. De braakliggende site van om en bij de 40 hectare bestaat uit een voormalige steenbakkerij met aanpalende kleiputten. (VDI)