Veiligheidsmaaien langs de fietspaden niet goedgekeurd op gemeenteraad

De overwoekerde bermen zullen binnenkort aangepakt worden, maar lang niet allemaal.
RV De overwoekerde bermen zullen binnenkort aangepakt worden, maar lang niet allemaal.
De Pepingse CD&V-fractie deed op de afgelopen gemeenteraad een voorstel om ‘het veiligheidsmaaien langs fietspaden’ als punt toe te voegen aan het actieplan. Dat punt werd echter weggestemd door de LVB-meerderheidspartij.

Tijdens de Pepingse gemeenteraad van 23 juni werd het punt ‘SAVE actieplan - verkeersveiligheid’ ter goedkeuring voorgelegd. In dit plan werden concrete acties gekoppeld aan doelstellingen. In kader van de doelstelling ‘Geef bij onderhoud prioriteit aan fietsers en voetgangers’ deed de CD&V-fractie een voorstel om ‘het veiligheidsmaaien langs fietspaden’ als punt toe te voegen aan het actieplan. “In het voorjaar belemmert het overhangend gras en onkruid het gebruik van de fietspaden en hierdoor moeten de fietsers frequent uitwijken naar de rijweg”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Peter Van Cutsem. 

Veiligheidsmaaien

Het bermbesluit bepaalt echter dat er pas mag gemaaid worden na 15 juni. Maar een vroegere beperkte maaibeurt langs de rand van de verharding in functie van de verkeersveiligheid is toegelaten. Uit veiligheidsoverweging vroeg CD&V om de grasbermen aan alle fietspaden jaarlijks toe te voegen aan de lijst van het veiligheidsmaaien. “Het constructief voorstel kon echter niet rekenen op de steun van de LVB-meerderheid en werd weggestemd. Wij betreuren dat het actieplan werd opgesteld zonder inspraak van gemeenteraadsleden en burgers.”

Volgens burgemeester Eddy Timmermans (LVB) doet de gemeente alles wat mogelijk is om de bermen te onderhouden. “We mogen het veiligheidsmaaien slechts beperkt uitvoeren, daar zijn wettelijke regels voor. We maaien waar we kunnen, maar we kunnen ze uiteraard niet allemaal doen. Voor het veiligheidsmaaien geven wij op voorhand door welke stukken we gaan maaien, en meer dan dat mag dan ook niet.” Ook het niet betrekken van gemeenteraadsleden en burgers bij het opmaken van het actieplan heeft een reden. “We betrekken de burgers altijd waar dat mogelijk is. Voor dit actieplan hebben we overlegd met de schepen waardoor er een hele lijst werd opgemaakt met zaken die we zullen aanpakken.”