Positieve jaarrekening voor Pepingen: “Klaar om financiële schok door corona op te vangen”

Het gemeentehuis van Pepingen.
Mozkito Het gemeentehuis van Pepingen.
Tijdens de gemeenteraad van juni lag de bespreking van de jaarrekeningen van het OCMW en de gemeente van 2019 op tafel. “De gemeente en het OCMW stellen het financieel goed en we zijn klaar om de financiële schok die de coronacrisis nog met zich zal meebrengen op te vangen”, aldus Rudi Seghers (LVB), schepen van Financiën. 

De exploitatierekening van de gemeente Pepingen sluit af met een overschot van 676.003 euro. Dat is bijna de helft beter dan begroot. Er werden 5.664.282 euro ontvangsten gerealiseerd en 4.988.278 euro uitgaven geboekt. Het budgettair resultaat voor de gemeente en het OCMW samen bedraagt ruim 3 miljoen euro. De gezonde financiële toestand bracht ruimte voor investeringen, in totaal goed voor 913.388 euro. De meeste investeringen gebeurden in wegen, openbare werken en infrastructuur en de vervanging van materiaal. 

Ademruimte 

Volgens schepen van Financiën Rudi Seghers (LVB) bewijst de partij met dit resultaat dat het in staat is om zuinig om te springen met de middelen die ter beschikking worden gesteld. “Elke uitgave wordt getoetst aan de financiële haalbaarheid. Het eerste jaar van de legislatuur is een planningsjaar en dit mooie resultaat geeft de gemeente de nodige ademruimte om ons in staat stellen de dienstverlening naar de burger verder uit te bouwen. Bovendien kunnen we de toekomstige financiële schok van de coronacrisis opvangen.”

De CD&V- en DVP-fracties hebben zich bij de stemming van deze jaarrekening echter onthouden. “De rekening sluit af met een mooi resultaat, maar onze fractie betreurt het dat er nauwelijks geïnvesteerd werd in de toekomst van de gemeente”, aldus gemeenteraadslid Suzanne De Cort (CD&V). Een aantal voorziene uitgaven zoals bijvoorbeeld de 50.000 euro die zouden besteed worden aan de heraanleg van een voetweg in Beert zonder de dorpskern Beert in zijn geheel aan te pakken, zijn een voorbeeld voor een gebrek aan visie.” Ook DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper vindt dat er in de jaarrekening nauwelijks sprake is van investeringen. En indien er zouden gebeuren, kunnen deze het best met enige visie gedaan worden én rekening houden met de budgetopmaak van 2022.”