Nieuwe natuursubsidies voor verenigingen uit Pajottenland & Zennevallei

Doordat nu voor het eerst ook verenigingen projecten kunnen indien, zijn nieuwe acties mogelijk.
Regionaal Landschap Doordat nu voor het eerst ook verenigingen projecten kunnen indien, zijn nieuwe acties mogelijk.
De Vlaamse overheid heeft een nieuwe projectoproep ‘Groene Rand’ gelanceerd voor de aankoop en inrichting van toegankelijke groengebieden. Alle projecten uit de regio Halle-Vilvoorde komen in aanmerking.

Deze subsidies staan ook ter beschikking voor verenigingen en organisaties die aan de slag willen met toegankelijke natuur. Huervoor konden enkel de gemeenten gebruik maken van deze subsidies. “Vanuit Regionaal Landschap Pajot & Zenne hebben we de voorbije jaren al heel wat mooie projecten gerealiseerd voor gemeenten met deze projectsubsidies”, aldus directeur Alwin Loeckx. “Denk hierbij aan groene begraafplaatsen, uitbreiding van parkgebieden en aankoop en inrichting van speelnatuur. Ook dit jaar zijn we een aantal dossiers aan het voorbereiden met gemeenten.”

Doordat nu ook verenigingen projecten kunnen indienen, zijn verschillende nieuwe acties mogelijk zoals de uitbreiding van het speelterrein van jeugdverenigingen en de aanleg van een speelbos door een school of buurtcomité. “Met deze subsidies kunnen gemeenten en verenigingen percelen aankopen (50% subsidie, 60% indien voor bebossing) en inrichten (80% subsidie van de werken voor een groene en toegankelijke inrichting). De indiendatum voor projecten is 15 september.” Alle projecten uit regio Halle-Vilvoorde komen in aanmerking.