Groen Pajottenland wil dat ‘nieuwe’ goede gewoontes behouden blijven na coronacrisis

Groen Pajottenland
Mozkito Groen Pajottenland
Groen Pajottenland vindt dat we de voorbije weken ‘nieuwe’ goede gewoontes in ons leven hebben geroepen zoals lokaal winkelen. De partij hoopt dan ook dat de mensen deze gewoontes zullen behouden na de coronacrisis.

De afgelopen weken toonden heel wat mensen solidariteit. “Men heeft geleerd om de lokale natuur en verkoop te leren waarderen”, vertelt Alwin Loeckx van Groen Pajottenland. “Wanneer alles opnieuw mag heropstarten, hopen we dan ook dat iedereen deze goede gewoontes zal behouden en dat de gemeenten hier ook hun rol in kunnen opnemen.” Groen Pajottenland wil alle Pajotse politieke partijen, verenigingen en inwoners uitnodigen om mee ideeën te lanceren en de krachten te bundelen voor nieuwe goede gewoontes. 

De partij heeft zelf ook al enkele nieuwe goede gewoontes opgesteld die meer aandacht mogen verdienen. “Een eerste goede nieuwe gewoonte is de ontdekking en toegenomen waardering voor lokale landbouw en buurtnatuur. We zijn meer dan ooit gaan wandelen en fietsen waardoor we allemaal een stuk dichter bij de natuur staan. Ook thuis- en hoeveverkoop zijn meer dan ooit ontdekt en gewaardeerd.”

Grote rol gemeentebesturen

Het voorstel is om de bio- en ecologische landbouw in het Pajottenland te stimuleren van 1 procent van het grondgebruik vandaag tot 40 procent in 2050. “Dit type landbouw zorgt voor meer bijkomende tewerkstelling dan in de traditionele landbouw verdwijnt. Iedereen kan een steentje bijdragen, maar het is aan onze Pajotse gemeentebesturen om een actieve rol op te nemen in onze streek en dit aan te sturen. Vanuit Groen lanceerden we eerder al een ‘Plan boeren-Bruegel’ voor een biologischer Pajottenland en voorstel ‘Woud voor het Pajottenland’ voor meer natuuruitbreiding.”