Gemeenteraad van mei gaat door in zaal De Kring maar geen inwoners toegelaten

Mozkito
De gemeenteraadszitting in Pepingen van april 2020 verliep nog via mail, de volgende zitting zal nu doorgaan per gesloten zitting in zaal De Kring. DVP-fractie betreurt deze gesloten zitting.

Tijdens de gemeenteraadszitting van september 2019 stelde de DVP-fractie in Pepingen het idee voor om de gemeenteraadsvergaderingen af en toe op locatie te organiseren. Op deze manier kunnen ze alle burgers de mogelijkheid geven om een zitting live bij te wonen. De meerderheid veegde dit idee echter van tafel met als argumentatie dat de ontmoetingcentra niet voldoende toegankelijk zijn om er vergaderingen te organiseren.

De gemeenteraadszitting van april 2020 verliep nog per mail. “Op de vraag van de DVP-fractie om de vergaderingen met videoconferencing te laten verlopen, werk door de meerderheid nooit geantwoord”, aldus gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. “Wij opperde dan ook om de volgende zittingen live of per videoconferencing te laten verlopen, ook hierop kwam geen antwoord.” De volgende zitting van mei zal nu in zaal De Kring in Bellingen doorgaan. “Zaal De Kring biedt veel ruimte zodat de social distancy kan gerespecteerd worden. DVP betreurt dan ook dat dit op initiatief van de meerderheid om een gesloten zitting zal gaan, wat wil zeggen zonder aanwezigheid van de pers en zonder vragenmoment voor de burgers.”