Eind maart vonnis in zaak verwaarloosde dieren

Veehouders Stephan V. en Sonia S. weten op 23 maart of ze samen al dan niet 60.000 euro aan boetes voor dierenverwaarlozing moeten betalen.

In 2014 werd het veehouderskoppel uit de Eeckhoudtstraat veroordeeld tot een boete van elk 30.000 euro, en een levenslang verbod op het houden van dieren. Zo'n levenslang verbod kregen ze ook al eens in 2012, maar dat wisten ze vervolgens te omzeilen. Het koppel ging in beroep en normaal zou de zaak in januari van 2016 behandeld worden. Het parket-generaal gaf hen echter een jaar uitstel om hun zaakjes op orde te krijgen.

Oormerken

Tevergeefs, want drie maanden later werden opnieuw zo'n tweehonderd dieren in beslag genomen. "Het beroep tegen die boete leek ons aangewezen omdat die inbeslagname niet reglementair was", zegt hun advocaat Hans Deneyer. "De registratie van de dieren was in orde. Hun oormerken ontbraken, maar die werden pas een week na de inbeslagname geleverd. Voorts stond in het verslag dat de infrastructuur van de boerderij in orde was, maar niet geschikt voor het houden van dieren. Dubbelzinnig, dus. Het parket vraagt nu de bevestiging van het eerdere vonnis en liet mijn cliënten ook weten dat ze beter op een nieuwe job focussen, omdat ze geen landbouwactiviteiten meer kunnen uitvoeren."


Op 9 maart verschijnt het koppel nogmaals voor de correctionele rechtbank in Brussel: enerzijds opnieuw voor dierenverwaarlozing, anderzijds voor het bezit van hormonen. (TVP)