DVP betreurt weigering van gemeente om Bomencharter te ondertekenen

Mozkito
De DVP-fractie diende enkele weken een toegevoegd punt in over de ondertekening van het Bomencharter in Pepingen, maar die werd evenwel nog steeds niet goedgekeurd. Burgemeester Eddy Timmermans (LVB) verduidelijkt dat de gemeente al meerdere malen soortgelijke engagementen is aangegaan.

De DVP-fractie stelde tijdens de gemeenteraad van 23 juni voor om vanuit de gemeente Pepingen dit charter te ondertekenen. “Bij de ondertekening kunnen ze dan als startschot een klimaatboom planten zoals dat ook gebeurd is in Schellen”, klinkt het bij DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Ze bevorderen ook de gezondheid, natuurbeleving en biodiversiteit. De LVB-fractie stemde het punt evenwel weg.” 

Geen meerwaarde

Gemeenten kunnen zich via het Bomencharter engageren om tot 2024 een bepaald aantal bomen te planten op het eigen grondgebied. Dit aantal wordt in overleg bepaald rekening houdend met de situatie, capaciteit en ambitie van de gemeente. In onze regio doen Bever, Herne, Halle, Lennik, Ternat en Roosdaal al mee.” 

Burgemeester Eddy Timmermans (LVB) betreurt vooral dat de DVP-fractie denkt dat de gemeente tegen het Bomencharter is. “Het is jammer dat hier de indruk wordt gewekt dat LVB tegen bomen of het aanplanten daarvan zou zijn”, verduidelijkt Timmermans. “Uiteraard is dat niet het geval. De gemeente is in het verleden al verschillende engagementen aangegaan om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen en te versterken en we blijven dit ondersteunen. Wij zien echter geen meerwaarde om nogmaals een charter te ondertekenen en verantwoording af te leggen aan een andere instantie voor beleid dat reeds in voege is.”