Dit wordt het nieuwe politiehuis

EN HET MOET ER BEGIN 2018 STAAN

Een toekomstbeeld van het te bouwen politiehuis.
Mozkito Een toekomstbeeld van het te bouwen politiehuis.
Vijftien jaar vol studies, denkpistes en procedures later is er eindelijk groen licht voor de bouw van het nieuwe politiehuis voor de zone Pajottenland. De eerste spade zou nog dit najaar in de grond kunnen. Het gaat om een project van bijna vier miljoen euro.

Al in 2002, kort na de politiehervorming, bleek de nood aan één centraal gebouw voor de politiezone Pajottenland (Bever, Herne, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden) hoog. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vermoedelijk kunnen arbeiders in september of oktober aan de slag op de weide langs de Edingsesteenweg in Kester, aan de achterkant van het huidige commissariaat.


Maar goed ook, want de tijd dringt. "Na de oprichting van de politiezone in 2001 zaten onze diensten verspreid over het grondgebied", vertelt zonechef Marc Hellinckx. "Een jaar later werd het duidelijk dat er nood was aan één centraal gebouw. Op die manier kunnen coördinatie en informatiedoorstroming veel vlotter verlopen. Voorts kampen we ook al vijftien jaar met plaatsgebrek. Het is krabben om al onze 75 personeelsleden een plaatsje te geven, terwijl we bijvoorbeeld ook onvoldoende opslagruimte hebben voor dossiers." Zo worden mappen en papieren nu gewoon op de grond gestapeld, en op zolderverdiepingen.

Plaatsgebrek is zichtbaar een probleem in de huidige gebouwen.
Mozkito Plaatsgebrek is zichtbaar een probleem in de huidige gebouwen.

Grond gezocht

Om het plaatsgebrek enigszins aan te pakken, werden in 2004 de gebouwen van de voormalige rijkswacht in Kester, Lennik en Vollezele overgenomen. Tegelijk werd een studie uitgevoerd om de mogelijkheden van een uitbreiding of nieuwbouw te onderzoeken. In datzelfde jaar werd gekeken naar het 'kasteeltje' in Gooik, dat evenwel omgebouwd werd tot seniorie. "In 2008 kwam de vorige korpschef op het idee om een nieuwbouw te realiseren op de gronden van de huidige gebouwen in de Bruneaustraat in Kester", aldus Hellinckx. "Maar in 2010 bleek dit geen oplossing te zijn, onder meer door beperkte mogelijkheden en te hoge kosten. Toen werd duidelijk dat er op zoek gegaan moest worden naar een lap vrije grond, voor een compleet nieuw gebouw."


Terug naar af, dus. Al begon de tijd plots nog meer te dringen. "Eén gebouw in de Bruneaustraat moest een tijdlang gesloten worden in het kader van werken", klinkt het. "Door vochtinsijpeling was er enorm veel schimmel, en ook de brandveiligheid liet te wensen over. Voorts besloot de Regie der Gebouwen om de drie aangrenzende gebouwen te verkopen, wat in 2017 zal gebeuren. Na verder onderzoek vonden we in 2013 de geschikte locatie, aan de achterkant van de gebouwen in de Bruneaustraat. Op die locatie zijn we het vlotst bereikbaar, zeer zichtbaar en zijn de interventie-afstanden naar de uithoeken van onze zes gemeenten het kortst."

Onteigeningen

Vorig jaar werd er groen licht gegeven voor het onteigenen van de gronden en het omvormen van woonuitbreidingsgebied tot een zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. De eigenaar van de gronden gaat evenwel nog altijd niet akkoord en zowel het onteigeningsplan als het omvormingsplan zit bij de Raad van State. Dat zou de bouw en timing van de werken evenwel niet bedreigen.


Het belooft een modern gebouw te worden, met aandacht voor energieverbruik en brandveiligheid. Het politiehuis moet ook open overkomen, en daarom wordt er veel met glas gewerkt. Er zal ook een noodgenerator zijn, zodat het gebouw bij grote incidenten of stroompannes dienst kan doen als crisisgebouw. Als de werken dit najaar starten, hoopt men het gebouw ten laatste op 1 januari 2018 in gebruik te kunnen nemen.