Bouw politiehuis twee jaar vertraagd

NA PROCEDURESLAG GAAT BOUW WELLICHT IN NAJAAR VAN START

Het nieuwe politiehuis komt aan de Edingsesteenweg in Kester.
Mozkito Het nieuwe politiehuis komt aan de Edingsesteenweg in Kester.
De politiezone Pajottenland hoopt dit najaar van start te kunnen gaan met de bouw van het nieuwe politiehuis in Kester. Dat is twee jaar na de eerder vooropgestelde datum. Verschillende procedures tegen het RUP en tegen de onteigeningsprocedure lieten het project jarenlang aanslepen.

Zestien jaar al droomt de lokale politie van een nieuw commissariaat in Kester. Acht jaar geleden was er het idee om een nieuwbouw op te trekken op de plaats waar nu de politiegebouwen staan in de Bruneaustraat. Twee jaar later bleek dit uiteindelijk geen goed plan en dus ging men op zoek naar een grond om een nieuwbouw op neer te poten. In 2016 werden de plannen voorgesteld voor een nieuwbouw langs de Edingsesteenweg, aan de achterzijde van de huidige gebouwen. "We hopen dit najaar met de bouw te beginnen, zodat we ten laatste op 1 januari 2018 onze intrek kunnen nemen", klonk het toen hoopvol. Drie maanden later is er van dat nieuwe politiehuis nog steeds geen sprake.

Procedureslag

"Elke mogelijke procedure die de vorige eigenaar en de huidige eigenaars van de gronden konden opstarten tegen de plannen, hebben ze benut", verklaart korpschef Marc Hellinckx. "Enerzijds waren ze niet akkoord met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), dat nodig was om de gronden om te vormen tot zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Na aanpassingen -er was onvoldoende motivering in ons dossier- is het plan vorig jaar toch goedgekeurd en verscheen het op 28 december 2017 in het Belgisch Staatsblad. Anderzijds kon de andere partij zich niet vinden in het geld dat ze kregen voor de onteigende gronden, wat dit dossier tot bij de vrederechter bracht. In totaal betalen we nu 511.530, 77 euro voor de grond, volgens de definitieve uitspraak van de vrederechter. Al het geld is overgeschreven binnen de vastgelegde termijn van tien dagen."

Bouwvergunning

Op 19 april gaat er nog een projectvergadering door, waarna vermoedelijk in mei de bouwvergunning kan worden aangevraagd. "Dan volgt een openbaar onderzoek en kan er bezwaar worden ingediend", beseft Hellinckx. "Verder kunnen ze een herziening van de uitspraak van de vrederechter aanvragen. De perceelsgrenzen wilden we na de uitspraak van de vrederechter laten aanduiden om onder meer boringen te laten uitvoeren om de staat van de ondergrond na te gaan, maar de vorige eigenaars lieten er hun koeien grazen, omdat ze niet akkoord waren. Daardoor hebben we er een gerechtsdeurwaarder op af gestuurd. De grenzen zijn toen voorlopig aangeduid, maar dat kan door de tegenpartij ook nog betwist worden."

Starten in oktober

Hellinckx koestert de hoop om eind september of begin oktober te starten met de bouw. "Dat lijkt logisch gezien het RUP is goedgekeurd en de gronden nu van ons zijn", besluit de korpschef. "In principe kunnen de bouwplannen dus geen vertraging meer oplopen, maar zeg uiteraard nooit nooit."