Afvalwater niet langer de beek in

ZUIVERINGSINSTALLATIE OP KOMST, TWEEDE OP AFWACHTEN

Aquafin wil in deze Kareelstraat een waterzuiveringsstation bouwen, maar het gemeentebestuur vindt het te dicht bij basisschool Spring in 't Veld.
Mozkito Aquafin wil in deze Kareelstraat een waterzuiveringsstation bouwen, maar het gemeentebestuur vindt het te dicht bij basisschool Spring in 't Veld.
Élke druppel Pepings afvalwater eindigt in de beek, wat van de gemeente de slechtste leerling in de Vlaamse klas maakt. Een waterzuiveringsinstallatie in Heikruis moet daar verandering in brengen, net als eentje in Bellingen. Maar voor die laatste deelgemeente werd nog geen akkoord gevonden.

Pepingen en het verwerken van afvalwater: een succesverhaal is het tot dusver allerminst. De cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn zelfs onthutsend: geen enkele druppel wordt gezuiverd. Dat ongezuiverde water eindigt dus in de lokale beken. En zo is Pepingen - toegegeven: samen met Kortenaken - de slechtste leerling van de Vlaamse klas.


Burgemeester Luc Decrick (CD&V) en zijn ploeg willen daar nu iets aan doen. Een eerste stap in de goede richting komt er in de vorm van een zuiveringsinstallatie in de Mortagnestraat in Heikruis, die er nog dit jaar moet staan. En ook deelgemeente Bellingen wordt uitgerust met zo'n installatie. Al is de locatie daar nog een punt van discussie. "De meerderheid kan de inplanting van een waterzuiveringsinstallatie in de Kareelstraat (zoals voorgesteld door Aquafin, red.) niet goedkeuren", zegt Decrick. "Dat zou daar aan de overkant van de school Spring in 't Veld zijn, en dat is te dichtbij. De verkeerssituatie bij het in- en uitgaan van de school is er nu al problematisch. Een waterzuiveringsinstallatie zou het alleen maar erger maken." Al heeft het gemeentebestuur wel een alternatief op het oog: de site achter het Hof ter Kammen. Die mogelijkheid wordt binnenkort met Aquafin besproken.

Mozkito

Getalm

Voormalig burgemeester en huidig lid van de oppositie Eddy Timmermans (Open Vld) is intussen niet te spreken over het getalm van het gemeentebestuur. "Dit project heeft in deze legislatuur vorm gekregen", zegt hij. "In 2015 lag alles al klaar om uitgevoerd te worden. Maar toen kwam de politieke hetze, gevolgd door de onbestuurbaarheid. Geen enkel agendapunt werd nog goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierdoor heeft de komst van de waterzuiveringsinstallaties grote vertraging opgelopen. Al is het een goede zaak dat het college de draad weer oppikt, want het is hoog tijd om hier iets aan te doen. De goedkeuring van de locatie in Heikruis is een positief signaal, maar de blokkering van het dossier in Bellingen is onbegrijpelijk. Aquafin heeft groen licht gegeven voor de bouw van een zuiveringsstation in de Kareelstraat. Waarom maakt men dan plots een onnodige bocht van 180 graden? Door nu opnieuw te beslissen om vooral niét te beslissen, wordt dit dossier minstens vijf jaar terug in de tijd gekatapulteerd."