"Jullie horen geen dieren te houden"

RECHTER LEGT BERUCHT LANDBOUWERSKOPPEL DERDE LEVENSLANG VERBOD OP

Een beeld van één van de inbeslagnames op de boerderij van Stefan V. en Sonia S. in Heikruis. Sinds 2006 moesten ze niet minder dan zeshonderd dieren afgeven wegens verwaarlozing.
Mozkito Een beeld van één van de inbeslagnames op de boerderij van Stefan V. en Sonia S. in Heikruis. Sinds 2006 moesten ze niet minder dan zeshonderd dieren afgeven wegens verwaarlozing.
Stefan V. en Sonia S. uit Heikruis hebben gisteren in de Brusselse strafrechtbank al voor de derde keer een verbod gekregen om nog langer dieren te houden en zich bezig te houden met landbouwactiviteiten. Het koppel moest zich onder meer verantwoorden voor dierenverwaarlozing, maar blijft erbij dat ze niets misdaan hebben. "Onze dieren krijgen alles wat ze nodig hebben", klinkt het verongelijkt.

Het koppel kent de weg naar het justitiepaleis intussen uit het hoofd, net zoals de inspecteurs van Dierenwelzijn de weg naar hun boerderij in Heikruis perfect kennen. De omstandigheden waarin hun dieren moesten leven, waren dan ook erbarmelijk. Sinds 2006 zagen ze niet minder dan zeshonderd dieren in beslag genomen worden - veelal runderen. Een deel ervan moest afgemaakt worden, andere werden verkocht. In 2012 legde het hof van beroep hen het verbod op om nog langer landbouwactiviteiten uit te voeren. Ook mochten ze nooit nog dieren houden - een verbod dat ook in 2014 nog eens opgelegd werd. Maar de boodschap kwam nauwelijks aan, want het koppel vond er niets beter op dan het landbouwbedrijf op naam van Sonia's ouders te zetten.

Sonia S. en Stefan V., gisteren met haar vader Roger S. in de rechtbank.
Hertogs Sonia S. en Stefan V., gisteren met haar vader Roger S. in de rechtbank.

Graatmager

Voor de derde keer probeerde de rechter het gisteren uitgelegd te krijgen aan de beruchte veehouders. "De feiten zijn zeer ernstig", klonk het. "Wie dieren houdt, draagt een verantwoordelijkheid. Je hebt er vakkennis en verantwoordelijkheidszin voor nodig. Maar het blijkt duidelijk dat jullie dat niet hebben." In de praktijk bleek er inderdaad nog altijd weinig tot niets veranderd te zijn in het veehoudersbedrijf. Bij elke controle tussen 2014 en 2016 werden er schrijnende toestanden vastgesteld: graatmagere runderen, kalveren en schapen - terwijl er wel degelijk meer dan voldoende voedsel voorradig was. Zelfs hun honden bleken zwaar ondervoed te zijn. Voorts moesten de dieren hun dagen slijten in duistere stallen, waarvan sommige niet hoog genoeg waren om rechtop in te staan.

Dwangsom

Naast het intussen al derde verbod op het houden van dieren, legde de rechter het koppel gisteren ook een dwangsom op. Per dag dat ze het verbod aan hun laars lappen, moeten ze 500 euro betalen. Daar komt ook nog eens een boete van 30.000 euro bovenop. Voor de ouders van Sonia, die toestonden dat het bedrijf op hun naam gezet werd, toonde de rechter nog enige mildheid. Zij kregen een verbod om vee te houden voor een termijn van één jaar, en een boete van 3.000 euro.


Stefan en Sonia begrijpen echter niets van deze derde veroordeling. "Dit is zo onrechtvaardig. Onze dieren hebben al-tijd eten en drinken. We hebben hen steeds goed verzorgd! We worden hier weer bestolen waar we bij staan. We zaaien, maar kunnen nooit oogsten. We investeren in moderne stallen en dieren, maar eens we er iets uit kunnen halen, worden onze beesten in beslag genomen. Ze zijn zogezegd ondervoed en ziek, maar worden na inbeslagname wel gewoon verkocht! Ach, ze willen ons gewoon ruïneren. We hadden gehoopt op meer rechtvaardigheid, maar niet dus. Dit is moeilijk te verteren."


Toch is er nog één lichtpuntje voor het koppel. Het parket had hen immers ook gedagvaard omdat ze hun dieren met hormonen behandeld zouden hebben. Daar werden ze voor vrijgesproken. "Dat is toch ook belangrijk en vanzelfsprekend zijn we hier ook zeer tevreden mee", reageert hun advocaat Hans Deneyer. "Of we in beroep gaan tegen het andere vonnis, kunnen we nu nog niet zeggen."