Nieuwe alternatieven voor toekomstige omleidingsweg (N71) onderzocht

Alle mogelijkheden weergeven op de kaart.
AWV Alle mogelijkheden weergeven op de kaart.
Het Agentschap Wegen en Verkeer startte onlangs een nieuw alternatievenonderzoek voor een toekomstige omleidingsweg (N71) in Neerpelt. Het onderzoek moet uiteindelijk een actueel zicht geven op de realiseerbaarheid van zes mogelijke alternatieven en het nulalternatief. De studie loopt nog minstens tot midden 2020.

Het verhaal van de omleidingsweg is er één met een lange voorgeschiedenis. Deze weg moet een oost-westverbinding vormen tussen de N74 en het oosten van Neerpelt en Hamont-Achel. Momenteel moet zwaar verkeer door de drukke Heerstraat in Neerpelt en die weg is daar niet voor geschikt. Zwakke weggebruikers duiken hier immers massaal op en er liggen tientallen winkels aan de zijkant.

In samenspraak met het Peltse gemeentebestuur worden van zes mogelijke tracés en het zogenaamde nulalternatief de positieve en negatieve effecten grondig in kaart gebracht door studiebureau Sweco. Het nulalternatief gaat louter uit van een vernieuwing van Neerpelt-centrum, zonder nieuwe omleidingsweg.

Zes mogelijke alternatieven

Bij de alternatieven zit het oorspronkelijk tracé dat naar aanleiding van de milieueffectenrapportage in 1996 werd afgewezen. Het tweede tracé buigt onmiddellijk af naar het zuiden, het derde tracé buigt af ter hoogte van het kruispunt Hayenhoek-Eindstraat. Verder is er nog het badkuiptracé dat de Holenweg ontwijkt, het tracé dat ter hoogte van de Boelehoeve het spoor kruist en het tracé dat meer naar het zuiden aansluiting vindt met de Hamonterweg. 

Het hele onderzoek houdt rekening met een breed spectrum aan factoren: ruimtelijke omgeving, mobiliteit, milieuaspecten, juridische context, bouwtechnische randvoorwaarden,... Ook info uit eerdere studies en onderzoeken kan worden aangewend. Een wetenschappelijke analyse vergelijkt dan alle alternatieven met elkaar. Vervolgens wordt een financiële raming opgesteld zodat uiteindelijk de meest redelijke en kansrijke alternatieven naar boven komen. Deze houdt ook rekening met elementen als: leefbaarheid, veiligheid, reistijden,... Tegen midden 2020 zal de studie worden afgerond met een eindrapport en aanbevelingen voor een verdere aanpak.

De verschillende alternatieven voor de omleidingsweg.
AWV De verschillende alternatieven voor de omleidingsweg.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.