Werken in Collegelaan hervat in 2017

Het stadsbestuur heeft samen met de aannemer besloten om pas ten vroegste in het voorjaar van 2017 verder te werken in de Collegelaan. De aannemer kon immers niet verzekeren dat hij voor het bouwverlof klaar zou zijn met de werken die lopen tot aan het kruispunt met de Noordervest. De gemeente wil mobiliteitsconflicten vermijden en besloot om het hele proces op te schuiven. In de loop van juni zal de Collegaan terug worden opengesteld voor alle verkeer. De volledige omgevingsaanleg rond de scholencampus zal trouwens wel klaar zijn tegen het bouwverlof. (BVDH)