Manegedeel Breugelhoeve open voor privé-uitbater, oppositie wil directe verkoop

Breugelhof in Peer.
Karolien Coenen Breugelhof in Peer.
Het manegedeel van de Peerse Breugelhoeve wordt door de stad opengesteld voor een privé-uitbater. Op die manier wil het stadsbestuur de kwaliteit van het bestaande paardenluik in het landelijke ontmoetingscentrum in Grote-Brogel bestendigen en zelfs verder uitbouwen. Oppositiepartijen N-VA en Appel wilden echter dat de stad de manege direct verkoopt, wat leidde tot een verhitte discussie op de gemeenteraad.

De toenmalige manege werd in 1996 aangekocht door de stad. Sindsdien werd het complex uitgebouwd tot een volwaardig centrum naast het fietsroutenetwerk. In het centrum stonden landelijke ontmoeting, recreatie en educatie centraal. Naast het manegegebeuren is er vandaag ook ruimte voor verblijfsaccommodatie, een plattelands educatief centrum, een speel- en belevingstuin en een knuffelboerderij. “Omdat de uitbating van een manege steeds meer vak- en sectorkennis vraagt, is een uitbating door specialisten een bijna logisch verhaal”, zo redeneert het stadsbestuur.

De privépartner zal instaan voor het beheer en de exploitatie van de manege en cafetaria in concessie. Het samenwerkingsverband wordt afgesloten voor minstens 15 jaar, waarbij de privé-uitbater ook een aankoopoptie krijgt. De stad verwacht wel dat deze uitbater zich engageert voor het huidige aanbod voor de paarden en dat zowel voor de rijverenigingen als voor de privégebruikers. De uitbating betreft voor alle duidelijkheid enkel de manege. De Stad blijft dus eigenaar van het complex en zal het beheer blijven doen van de verblijfsaccommodatie, het educatief centrum, de speeltuin en de knuffelboerderij.

Breugelhof in Peer.
Karolien Coenen Breugelhof in Peer.

Volgens N-VA en Appel blijkt nu dat het hele verhaal rond de vzw Breugelhoeve al jaren verlieslatend is, ondanks het feit dat meerderheidspartij CD&V dat in het verleden steevast ontkend heeft. “Alleen al de laatste 3 jaar werd er 170.000 euro per jaar aan personeelskosten besteed aan de vzw. 170.000 euro waar geen euro inkomsten tegenover staan, want de vzw Breughelhoeve had zelf in die periode geen overschotten op de uitbating”, berekenden Kathleen Soors (Appel) en Wesley Kolen (N-VA). Omwille van deze reden vroegen de oppositiepartijen een directe verkoop boven een concessieovereenkomst.

Drie aanpassingen concessie-leidraad

CD&V ging niet akkoord met het voorstel, waarna Appel en N-VA vroegen drie essentiële aanpassingen aan te brengen aan de goed te keuren concessie-leidraad. Het betreft allereerst de schrapping van de aankoopoptie. “De tijdens de concessietermijn betaalde vergoedingen worden op dat moment ook nog eens in aftrek gebracht van de verkoopprijs, waardoor de overeenkomst het karakter van een huurkoop krijgt en de stad dus uiteindelijk geen voordeel doet met de concessie.”, motiveert Kolen. “Ook de timing voor de procedure moet minder strak, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt. Daarom willen we te termijn voor het indienden van een kandidatuur verlengen van één maand naar drie maanden”, gaat Soors verder. Ten slotte vroegen Appel en N-VA ook om een extern bureau onder de arm te nemen om de procedure te objectiveren. De punten van de partijen werden tevergeefs voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Breugelhof in Peer.
Karolien Coenen Breugelhof in Peer.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.