Archeologische vondst bij rioleringswerken

Bij rioleringswerken op het kruispunt van de Noordervest, Collegelaan en Nieuwstraat werden funderingen gevonden van wat vermoedelijk het oude poortgebouw was in de Nieuwstraat. Voorlopig zijn er geen nieuwe vondsten te bespeuren, maar de Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed kijkt nauwgezet toe zodat er niets beschadigd wordt. Eerder vond men ook al sporen terug van de in de 19de eeuw gedempte omwallingsgrachten. Er werden geen dateerbare resten aangetroffen op het kruispunt, zodat extra onderzoek niet nodig is. Desondanks moet er wel worden onderzocht of er nog waardevolle sporen van het poortgebouw aanwezig zouden zijn. (BVDH)