Oversteekplaatsen moeten beter

Een veilige oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers van de gewestweg Prins Boudewijnlaan is een dossier waar het Edegemse gemeentebestuur zich al verschillende jaren voor inzet. Het kruispunt met de Drie Eikenstraat wordt aangeduid als een zwart punt.

"Het is inderdaad een kruising van twee drukke wegen maar persoonlijk vind ik dit niet meer het meest onveilige. Sinds anderhalf jaar zijn de verkeerslichten er aangepast om conflicten te vermijden. Uiteraard moet je nog steeds goed oppassen", meent mobiliteitsschepen Birre Timmermans (N-VA).

Middenberm

Zij ziet wel andere gevaarlijke punten op de Prins Boudewijnlaan. "De doorsteken in de middenberm waar geen verkeerslichten staan of de zijstraten die op de laan uitkomen vind ik wel gevaarlijk."

Timmermans geeft aan dat het bij het Vlaams gewest enkele ingrepen heeft bekomen die deze gevaarlijke toestanden moeten aanpakken. "Op 12 september beginnen de werken op het kruispunt Prins Boudewijnlaan - Kattenbroek. Op dit kruispunt komen verkeerslicht wat voor meer veiligheid moet zorgen. Op langere termijn plannen we een verkeerslicht met drukknop voor de zwakke weggebruikers ter hoogte van de Carrefour", geeft ze aan. (FSL)

Het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan met de Drie Eikenstraat.
Benoit De Freine Het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan met de Drie Eikenstraat.