Twee Limburgers van 19 en 27 jaar willen priester worden

ONDANKS FELLE TERUGLOOP AANTAL PASTOORS IN PROVINCIE

Priester Wim Simons (34) werd in 2015 gewijd en beseft de nood aan jonge priesters.
Mine Dalemans Priester Wim Simons (34) werd in 2015 gewijd en beseft de nood aan jonge priesters.
Binnen dit en vijf jaar lopen er in onze provincie mogelijk twee jonge priesters van eigen bodem rond. Een 27-jarige Genkenaar en een 19-jarige man uit het Hasseltse zijn al aan hun tweede jaar priesteropleiding bezig op het seminarie in Leuven. "Meer dan ooit hebben we nood aan jonge priesters", vertelt Wim Simons (35) uit Herk-de-Stad die in 2015 als laatste Limburgse priester werd gewijd.

In 2020 zullen er in Limburg nog 63 priesters actief zijn en in 2030 nog maar 37. In Tongeren en Houthalen-Helchteren werken ze al langer met pastoors uit het buitenland. Maar ondanks de hevige terugval, zijn er momenteel twee jonge Limburgers aan hun priesteropleiding bezig in het seminarie van Leuven om later via het bisdom van Hasselt aan de slag te kunnen.


"Het gaat om twee jongemannen van 19 en 27 jaar", vertelt Kristof Struys, president van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven. "De oudste is van Genk afkomstig en verblijft hier al drie jaar. Hij deed eerst een voorbereidend jaar, en zit momenteel in zijn tweede jaar van de opleiding. Zijn collega is 19 en afkomstig uit de regio van Hasselt. Hij zit ook in zijn tweede jaar."


In de opleiding moet je eerst twee jaar filosofie volgen, daarna drie jaar theologie en uiteindelijk twee jaar stage lopen in een parochie. Bij het seminarie weten ze dat het aantal Vlaamse priesters aan de lage kant ligt, en dat Wim Simons uit Herk-de-Stad in 2015 de laatste Limburgse priester was die gewijd werd.

Uit de spotlights

"Het is daarom belangrijk dat de twee jonge mannen op een rustige en bescheiden manier de leer van God kunnen volgen. Het gaat tenslotte om een levenskeuze. We vinden het belangrijk om ze uit de spotlights te houden", weet Struys. Naast familieleden en verwanten weten vaak weinigen dat iemand de stap zet om priester te willen worden.


Wim Simons - momenteel priester in Herk-de-Stad - begon zelf ook op 27-jarige leeftijd aan hetzelfde seminarie en werd nog maar in 2015 gewijd. "Ik ben ook samen met een andere Limburger begonnen in 2007, maar hij is na enige tijd helaas afgehaakt", vertelt Simons. "Ze vragen dat ook telkens bij de start van een nieuw jaar, of je nog helemaal overtuigd bent van je levenskeuze. De nood aan jonge priesters is enorm groot, maar ook belangrijk. Het zijn net jonge priesters die ook het geloof kunnen herstellen bij de jongeren in Vlaanderen. We merken dat er toch heel wat jonge mannen zijn die de opleiding overwegen, maar uiteindelijk toch de drempel te hoog vinden."


"Op mijn eigen manier probeer ik de jongeren aan te spreken, via sociale media, op fuiven of gewoon op straat. Het is tenslotte in het geloof en via het gebed dat je in deze drukke tijden rust kunt vinden."