Ook houtduiven bedreigen kersensteelt

"Omdat er niet op houtduiven gejaagd mag worden, hebben ze vrij spel in de kersenboomgaarden", klaagt kersenteler Hugo Jacobs uit Sint-Truiden. Verschillende kersenboeren in Haspengouw gaven eerder deze week aan dat de kersenoogst dit jaar tegenvalt. Naast de minder gunstige weersomstandigheden vormen houtduiven een grote bedreiging.

Het feit dat er momenteel niet op houtduiven gejaagd mag worden, is een streep door de rekening voor heel wat kersenboeren. De Raad van State verklaarde eind april de Vlaamse regelgeving inzake de bijzondere jacht nietig. Die regelgeving maakte het mogelijk om te jagen op bepaalde diersoorten, waaronder de houtduif, buiten het toegelaten seizoen wanneer ze bijvoorbeeld een bedreiging vormen voor landbouwgewassen.


Zo lang er op Vlaams niveau geen nieuwe wet rond de bijzondere jacht is, moeten de boeren zich tevreden stellen met bestrijding. "Bestrijding verschilt met de bijzondere jacht doordat er bij bestrijding al sprake moet zijn van schade aan de gewassen. Pas als er schade is en preventieve maatregelen zoals netten of vogelschrikkanonnen niets uithalen, kan je met goedkeuring van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) overgaan tot actie", legt Pascal Broux van de Limburgse Jagersvereniging uit.


Teler Hugo Jacobs uit Sint-Truiden heeft de gevolgen van het verbod voor bijzondere jacht ondervonden. "In heel wat kersenbomen zie je duidelijk waar de houtduiven het erwtachtige beginstadium van de kersen hebben opgepeuzeld. Preventieve maatregelen zoals schrikballonnen werken vaak maar enkele dagen en omdat mijn percelen te dicht bij woongebied liggen, mag ik ook geen vogelschrikkanonnen gebruiken. Eer we ze kunnen bestrijden, moeten we eerst schade hebben, maar dan is het natuurlijk al te laat. Zo kunnen we toch niet werken?"

Voor de zomer

Ondertussen wordt er op Vlaams niveau werk gemaakt van een nieuwe regelgeving. "Gisteren was er in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur en Dierenwelzijn een hoorzitting met het werkveld. We proberen om nog voor het zomerverlof de zaak rond te krijgen", geeft Jan Pauwels, woordvoerder van bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V), aan. (WVB)