Meer dan 25.000 euro voor jeugdwerking

In 2017 kende het bestuur van Overpelt meer dan 25.000 euro toe aan de jeugdwerking binnen de gemeente. Ongeveer 23.000 euro ging als werkingssubsidie naar de vijf Overpeltse jeugdverenigingen.

Ongeveer 2.000 euro is voorzien voor vormingssubsidies voor Overpeltse jongeren. "Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de jeugdwerking goed wordt ondersteund, daar zij een belangrijke meerwaarde betekenen voor onze kinderen. De toekenning van werkingssubsidies steunt op vijf grote thema's, waarbij het streven naar kwaliteit doorheen de werking van een jeugdvereniging de rode draad is. We willen daarbij de toegankelijkheid van het jeugdwerk, de kwaliteit van de werking en de (bege)leiding, van de communicatie, de activiteiten en de infrastructuur stimuleren", licht schepen van Jeugd Ann Van Dorpe (CD&V) toe. (BVDH)