Lago Pelt gaat met camera's drenkelingen detecteren

Lago Pelt Dommelslag investeert 650.000 euro in een bijkomende glijbaan en een systeem voor drenkelingendetectie. Op die manier verhoogt het de attractiviteit en de veiligheid van het park.

De investering is voorzien in de concessieovereenkomst uit 2001 tussen private uitbater Lago Pelt Dommelslag en de gemeenten Overpelt en Neerpelt. Deze overeenkomst wordt meteen ook met 15 jaar verlengd, zodat deze loopt tot 2046, een unicum in België. Op deze manier willen de twee partijen zich wapenen voor de toekomst en zich positioneren in het groeiende aanbod in de regio. Het complex heeft reeds een bandenglijbaan, maar in de toren komt er nu nog een spectaculaire 'adrenaline'-glijbaan bij. Het zal een unieke glijbaan worden voor de regio, waarbij je het tegen elkaar kan opnemen om de snelste tijd neer te zetten.

Redders blijven

Het AngelEye-drenkelingendetectiesysteem is eveneens een innovatie. Camera's in het sportbad detecteren wanneer een voorwerp gedurende een bepaalde tijd stil blijft liggen en zenden deze boodschap door naar de redders. Zij krijgen een alarm én de betreffende locatie door. Deze camera's betekenen een extra tool voor de redders, maar vervangen ze in geen geval. Voor de investering zal Lago Pelt Dommelslag een lening aangaan en de gemeenten zullen hiervoor garantie bieden. Gezien deze investeringen, is het ook aangewezen om de concessieovereenkomst met 15 jaar te verlengen. De bestaande overeenkomst zou aanvankelijk aflopen op 20 december 2031.