Groene bufferzone moet wateroverlast in Marnixwijk voorkomen

De gemeente Overijse gaat een groene en duurzame bufferzone in het grasperk aan het kruispunt van de Marnixlaan, de Rembrandtsdreef en de Teniersdreef aanleggen. Alvorens met de werken te starten, gaat de gemeente het project toelichten aan de omwonenden.

De bufferzone moet de wateroverlast en de milieuverontreiniging in de Marnixwijk in de toekomst wegwerken. Door de aanleg ervan en de bijhorende dwarsroosters in de zijstraten van de Marnixlaan zal het afstromend water van de zijstraten opgevangen worden. Nadien kan het vertraagd afgevoerd worden via de bestaande riolering.


Om dit te realiseren zal de gemeente het kruispunt Rembrandtdreef, Teniersdreef en de Marnixlaan herinrichten. De werken zouden begin volgend jaar starten.

Bouwplannen inkijken

Zoals bij de andere grote werken, zal de gemeente ook nu de omwonenden toelichting geven over de werkzaamheden. Maar voor het eerst zal die toelichting ter plaatse gebeuren. Op dinsdag 9 mei kunnen de omwonenden van 17 tot 19 uur in een tent op het grasperk op het kruispunt van de Marnixlaan, de Rembrandtsdreef en de Teniersdreef terecht. De gemeente, studiebureau Sweco en Aquafin zullen alle vragen beantwoorden en de aanwezigen kunnen ook de bouw- en beplantingsplannen inkijken.


Het openbaar onderzoek voor de werken loopt nog tot 18 mei. (RDK)