Geslaagd, maar niet over hele lijn

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT OVERIJSE

De aanleg van het nieuwe atletiekpark Den Heurk is volop aan de gang. Er komt niet alleen een moderne piste, maar er is ook ruimte voor andere atletiekdisciplines.
Foto Baert De aanleg van het nieuwe atletiekpark Den Heurk is volop aan de gang. Er komt niet alleen een moderne piste, maar er is ook ruimte voor andere atletiekdisciplines.
Niet slecht, maar kan beter. Dat is het resultaat van zes jaar Overijse2002/N-VA, Open Vld en CD&V in de meerderheid. Enkele ambitieuze projecten zoals de bouw van een atletiekpark en de renovatie van het zwembad werden verwezenlijkt, maar op een nieuwe sporthal en een verfraaiing van het handelscentrum is het evenwel nog wachten.

GELUKT

1Aanpakken van sluipverkeer.

Al het sluipverkeer weren uit de straten is voor een schepencollege haast onmogelijk, maar met proefopstellingen in onder meer de Speelberg en recent nog in de Witherendreef nam de gemeente Overijse wel verschillende maatregelen om doorgaand verkeer te bannen.

2Vernieuwing atletiekpark Den Heurk.

De aanleg van het nieuwe atletiekpark Den Heurk is volop aan de gang. Er komt niet alleen een moderne piste, maar er is ook ruimte voor andere atletiekdisciplines. Met een sprinthelling kiest het schepencollege bovendien voor een nationale primeur. Het voetbalveld in het atletiekpark verdwijnt, maar in de plaats kwam een nieuw kunstgrasveld op de Hagaard-site.

3Grondige renovatie zwembad Begijntjesbad.

Een doelstelling die op het nippertje gehaald werd. Begin december gaat het Begijntjesbad namelijk dicht voor de grondige en broodnodige renovatiewerken. Na de werken, die evenwel enkele maanden in beslag zullen nemen, zal het zwembad een pak duurzamer zijn.

4Vernieuwing van wegenis.

Van de zowat 270 kilometer wegen die op het grondgebied van Overijse liggen, werd deze legislatuur 120 kilometer vernieuwd. Op de meeste plaatsen ging het om oplapwerken, maar her en der werden ook grondige werken uitgevoerd.

5Aanpakken van de wateroverlast.

Met verschillende rioleringswerken verspreid over de gemeente werd de wateroverlast aangepakt. Ook projecten op de Zuidflank en in de Marnixwijk, en het bufferbekken onder het kruispunt Leegheid moeten ervoor zorgen dat de waterproblemen in Overijse definitief verleden tijd zijn.

6De belastingen niet verhogen.

In 2013 werd beloofd dat de belastingen niet verhoogd zouden worden en die belofte kwam het schepencollege na. Zowel de personenbelasting als de opcentiemen bleven de voorbije zes jaar ongewijzigd.

7Vernieuwen van Kamp Kwadraat.

1 miljoen pompte het schepencollege in de vernieuwing van Kamp Kwadraat. Er kwam onder meer vloerverwarming, de buitenmuren werden geïsoleerd, de vloeren en de lichtkoepels werden vervangen en de lokalen kregen een ventilatiesysteem.

8Inzetten op sociale woningen.

De gemeente oefende deze legislatuur haar voorkooprecht uit om grote bouwprojecten in het centrum tegen te gaan en in de plaats sociale woningen mogelijk te maken. Ook bij het Fortisgebouw was dat het geval. Voorts werd een deel van het project Beiershof ontwikkeld. Het bindend sociaal objectief werd evenwel nog niet gehaald.

9Vergroening van het gemeentelijke wagenpark.

Stelselmatig verving het schepencollege de voorbije jaren haar verouderde diesel- en benzinevoertuigen door wagens die op hernieuwbare energie zoals aardgas, elektriciteit en zonnepanelen rijden.

10Energiezuiniger maken van gebouwen.

Vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat werd beter geïsoleerd en tal van gemeentelijke gebouwen kregen dubbel glas. Ook werden de voorbije jaren zonnepanelen geplaatst op De Vuurmolen en de gemeentelijke basisschool in Overijse.

11Aanleggen van veilige fietsverbindingen.

Onder meer tussen Terlanen en Overijse, met onderweg het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, legde de gemeente deze legislatuur een afgescheiden fietspad aan. Ook in de Vuurgatstraat tussen Hoeilaart en Jezus-Eik werd het licht op groen gezet voor de aanleg van een veilig fietspad. Op die werken is het evenwel nog wachten. Op de Terhulpensesteenweg richting Maleizen kwam ondertussen wel al een nieuw, vrijliggend fietspad.

12Vernieuwing van schoolgebouwen.

De vernieuwing van de gemeentelijke basisschool Overijse werd begin deze legislatuur afgerond, terwijl ook het GITO de voorbije zes jaar aangepakt werd. Ook de gemeentelijke kleuterschool Lotharingenkruis in Maleizen kreeg een grondige opknapbeurt.

13Uitbreiden en vervangen van de businfrastructuur.

De bestaande bushokjes op verschillende plaatsen in Overijse werden - in overleg met de openbare vervoersmaatschappij De Lijn - de voorbije jaren vernieuwd en gemoderniseerd.

14Opstellen en realiseren van een communicatieplan.

Alle communicatie vanuit de gemeente gebeurt voortaan met dezelfde lay-out en hetzelfde logo. Daar waar de verschillende diensten voordien apart communiceerden, verloopt alles nu via de communicatiedienst. Daarnaast werd ook het gemeentelijk magazine uitbesteed aan een externe firma.


NIET GELUKT

1Bouwen van nieuwe sporthal.

De huidige sporthal Den Heurk is inmiddels al 42 jaar oud en daarom werd het plan opgevat om een nieuwe sporthal te bouwen. Vandaag zijn er echter nog geen plannen voor opgesteld en moeten de sportclubs het met een verouderde sporthal doen.

2Vernieuwing van de Markthal.

Aanvankelijk niet in het meerjarenplan, maar midden deze legislatuur toch voorgesteld als een concreet plan: de vernieuwing van de Markthal. Maar uiteindelijk werden de plannen toch opnieuw afgeblazen wegens te duur.

3Het handelscentrum nieuw leven inblazen.

Net als zes jaar geleden ligt de Stationsstraat, dé winkelstraat in Overijse, er niet al te best bij. Met tal van acties wilde men de winkelstraat deze legislatuur nieuw leven inblazen, maar die initiatieven sloegen niet aan.

4Creëren van een nieuwe, meer toegankelijke website.

Een nieuwe website moest het voor inwoners gemakkelijker maken om informatie in te winnen over hun gemeente en om documenten te raadplegen. Ondertussen zijn wel al de eerste stappen gezet, maar op de effectieve lancering van de nieuwe, meer toegankelijke website is het nog wachten.

5Uitwerken van een trage wegenplan.

Er zou deze legislatuur werk gemaakt worden van een trage wegenplan waarbij alle trage wegen in Overijse in kaart gebracht moesten worden en vervolgens ook een opwaardering moesten krijgen. Dat plan staat momenteel nog niet helemaal op punt.

6Uitbouwen van een dienstencentrum.

Een plek waar - voornamelijk - senioren samen een koffie kunnen drinken of kunnen kaarten zou er komen, maar kwam er niet. De gemeente stapte af van het idee omdat er in verschillende gehuchten al dergelijke initiatieven voor senioren zijn. (RDK)