Fedasil opent binnenkort opvangcentrum voor 80 minderjarige vluchtelingen in Overijse

In het voormalige woonzorgcentrum 'De Lasne' in de Homeweg in Terlanen worden binnenkort opnieuw jonge vluchtelingen opgevangen.
Foto Baert In het voormalige woonzorgcentrum 'De Lasne' in de Homeweg in Terlanen worden binnenkort opnieuw jonge vluchtelingen opgevangen.
Binnen enkele weken worden er opnieuw vluchtelingen opgevangen in het voormalige woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen bij Overijse. In 2015 werden er al een tijdje 47 niet-begeleide minderjarigen opgevangen. Ditmaal zal er voor tachtig jongeren tussen 15 en 18 jaar plaats zijn. Zij mogen het opvangcentrum overdag verlaten. Op 20 februari is er een infomarkt voor omwonenden.

De aanpassingswerken in het centrum zijn ondertussen al even aan de gang, al zullen de jongeren pas binnen enkele weken onderdak in het voormalige woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen krijgen. Dat heeft Fedasil donderdag bekendgemaakt. Het gaat – net zoals vijf jaar geleden – over de opvang van niet-begeleide minderjarigen tussen 15 en 18 jaar die internationale bescherming hebben aangevraagd in ons land. Dat wil zeggen dat ze zonder ouders in ons land zijn aangekomen.

In het centrum zullen veertig professionele medewerkers van Fedasil 24 uur op 24 instaan voor de juridische, psychosociale en medische begeleiding van de jongeren. Zij zullen in nauw contact staan met de gemeentelijke diensten. Net als in 2015 is het opnieuw de bedoeling dat de jongeren er enkel verblijven tot hun asielaanvraag afgerond is. Daarna worden ze verspreid in België naar verschillende lokale opvanginitiatieven. Omdat niet-begeleide jongeren een kwetsbare doelgroep vormen, krijgen ze speciale begeleiding. Elke jongere krijgt ook door de dienst Voogdij (FOD Justitie) een voogd toegewezen die de wettelijke vertegenwoordiger is van de jongere tijdens de asielprocedure.

OKAN-klassen

Het gaat om een open opvangcentrum. De jongeren mogen het gebouw met andere woorden verlaten, maar ze worden wel verondersteld om ’s avonds opnieuw binnen te zijn. De gemeente bekijkt of de jongeren opnieuw in OKAN-klassen (onthaalklassen voor anderstalige kinderen) in de scholen terecht kunnen.

Op donderdag 20 februari organiseren de gemeente, het Agentschap Integratie en Inburgering, de politie en Fedasil tussen 16 en 20 uur een infoavond voor omwonenden in Den Turf. Fedasil zal opnieuw een vrijwilligerswerking opstarten en een oproep lanceren voor bepaalde activiteiten of materiaal. Een exacte openingsdatum van het opvangcentrum is er nog niet.