Dorp mag meedenken over vernieuwing centrum

VOLGENS CD&V LIGT PLAN ER AL GROTENDEELS, MAAR...

Schepen Jan De Broyer aan het Fortisgebouw langs de Terhulpensesteenweg, dat deel uitmaakt van de plannen.
Foto Baert Schepen Jan De Broyer aan het Fortisgebouw langs de Terhulpensesteenweg, dat deel uitmaakt van de plannen.
Het schepencollege werkt aan een nieuw plan voor een dorpskernvernieuwing van Maleizen, nadat het vorige deels geschorst werd. En daar worden ook de inwoners bij betrokken, al heeft CD&V daar twijfels bij. "Ze zullen enkel komma's en punten kunnen toevoegen."

In 2008 kreeg de gemeente Overijse de toestemming om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor te stellen voor de vernieuwing van de dorpskern van Maleizen. Concreet gaat het om het deel van de Terhulpensesteenweg tussen de Poelweg en de Vrije Basisschool. Vijf jaar geleden werd dat GRUP voorlopig vastgesteld, waarna de gemeenteraad eind 2014 en de provincie in 2015 het licht op groen zetten. Het GRUP maakte de komst van een hotel en congrescentrum mogelijk, evenals de uitbreiding van de Vrije Basisschool, de aanleg van een plein en de uitbouw van 35 flats in het voormalige Fortisgebouw.

Raad van State

Maar na een discussie tussen het schepencollege en AG Real Estate, de ontwikkelaar die het project op de site van het Fortisgebouw wilde realiseren, werd die laatste zone door de gemeente uit het GRUP gehaald. Daarop trok AG Real Estate naar de Raad van State. Die besliste uiteindelijk om een deel van het GRUP - de zone tussen de kerk en de Poelweg - te schorsen. Het andere deel bleef behouden, waardoor de Vrije Basisschool inmiddels kon uitbreiden en de eerste vijftig meter van het Michielspark omgezet kon worden van bouwzone naar parkgebied.


De gemeente is intussen via voorkooprecht eigenaar geworden van het Fortisgebouw. De Raad van State liet dan ook weten dat het schepencollege zich in se enkel over de plannen voor dat gebouw moest uitspreken. "Maar wij willen het geheel nu nog eens onder de loep nemen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan De Broyer (Overijse2002/N-VA). "We weten dat de inwoners van Maleizen vinden dat het hele centrum beter kan, en daarom geven we hen de kans om mee de toekomst van de dorpskern te bepalen. Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor het volledige deel van het GRUP dat geschorst werd. In dat deel zit onder meer de komst van het hotel, het congrescentrum, en de aanleg van het dorpsplein. Tijdens een eerste infovergadering, afgelopen donderdag, daagden tweehonderd inwoners op. Midden februari en midden maart plannen we workshops waarmee we omwonenden mee willen laten beslissen over wat voor hen belangrijk is in de dorpskern. Welke noden zijn er? Wat willen ze gerealiseerd zien? Is er nood aan een hotel en congrescentrum? Welke horeca- en woonbehoeften zijn er? Het resultaat daarvan zal in een bezwaarschrift gegoten worden, waardoor ook de buurt inspraak heeft. Voor dit hele traject hebben we zelfs een extern studiebureau aangesteld."


Maar volgens coalitiepartner CD&V krijgen de inwoners te weinig tijd om een visie voor het dorpscentrum te ontwikkelen. "Dit neigt naar een vorm van schijnparticipatie", zegt voorzitter Alan Pauwels. "Ik vrees namelijk dat de gemeente achter de schermen al lang een nieuw plan uitgewerkt heeft, waar slechts enkele komma's en punten aan toegevoegd kunnen worden. Dit is niet hoe burgerparticipatie werkt. De omwonenden lijken dat ook te beseffen, want er was veel frustratie tijdens de infovergadering."