Digitale gemeenteraad in Oudsbergen

Gemeentehuis Oudsbergen
Mine Dalemans Gemeentehuis Oudsbergen
Om de dringende agendapunten van de maandelijkse gemeenteraadszitting te kunnen behandelen, gaat Oudsbergen digitaal. Andere agendapunten worden uitgesteld. 

“De huidige gezondheidscrisis heeft zware economische repercussies. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken en een economische relance te bespoedigen, zal de gemeenteraad een aantal punten digitaal behandelen”, zegt burgemeester Lode Ceyssens(CD&V). “Als we dat niet doen, dreigen vergunningen vast te lopen, kan de werking van onze verenigingen in het najaar verstoord worden of dreigt de bouw van onze nieuwe technische dienst vertraging op te lopen.”

Zelfde werking in april?

De digitale vergadering verloopt via e-mail. “De raadsleden kunnen maandagavond per e-mail hun vragen en opmerkingen over de verschillende agendapunten doorsturen. Dinsdagavond tussen 20 en 21 uur ontvangen ze dan de antwoorden, zodat er woensdagavond digitaal gestemd kan worden.” Na afloop wordt de digitale werking geëvalueerd. Als de maatregelen nog van kracht zijn als de gemeenteraad van april plaatsvindt, kan er dan op dezelfde manier gewerkt worden.