Dertiger licht koppel op voor 82.000 euro, maar beweert dat hij dat zelf niet besefte: “ik kreeg het voorstel op café”

Mine Dalemans
Een 32-jarige Nederlander riskeert een celstraf van 18 maanden omdat hij tussen november 2015 en eind januari 2016 een koppel uit Meeuwen-Gruitrode oplichtte voor ruim 82.000 euro.  Het koppel werd overtuigd om hun geld te investeren in een belegging met hoog rendement, maar ze zagen hun investering nooit terug. Een typisch geval van oplichting via een buitenlandse firma. De Nederlander sprak geen woord Duits, maar zette zijn krabbel bij de notaris in Duitsland om daar een firma op zijn naam op te richten. Omdat twee mannen hem dat gevraagd hadden in café Extase in Nijmegen. Van de oplichting had hij naar eigen zeggen geen flauw benul.

Volgens de aanklager werd het koppel slachtoffer van een typische fraude via een buitenlandse firma. “Men stelt de mensen mooie winsten voor in ruil voor hun belegging. Men betaalt hen soms ook een klein bedrag aan winstdeelneming uit om hen meer geld af te troggelen. Maar op een bepaald moment valt alles stil en wordt de gsm niet meer opgenomen.” Via een rechtshulpverzoek vonden de onderzoekers een aanknooppunt in Duitsland. “Beklaagde was daar politioneel gekend voor beleggingsfraude in 2014. Nu komt hij met die verklaring dat hij van niets wist en dat hij in opdracht van twee andere heren werkte. Dat is totaal ongeloofwaardig. Hij wist waar hij mee bezig was. De vennootschap stond op zijn naam. De rekeningen ook. Hij is zelf contante geldsommen gaan afhalen.”

R. (32) betwistte niet dat hij geld ging afhalen. “Ik kreeg regelmatig de bankpas mee en dan moest ik geld gaan afhalen. Ik kreeg daarvoor per keer 100 tot 150 euro. Daarna gaf ik de bankpas en het geld terug aan mijn twee opdrachtgevers.” Die twee heren hadden hem in café Extase in Nijmegen gevraagd om een firma op te zetten op zijn naam, in Duitsland. De strafrechter stelde zich ernstige vragen bij het feit dat R. een zakenvoorstel dat hem op café werd voorgelegd zomaar aanvaardde. “Het was fout van mij om daarop in te gaan”, gaf de dertiger toe. “Maar ik was toen depressief, het ging slecht op school en ik had geen geld.”

Ideale prooi

Bert Partoens, de advocaat van R., benadrukte dat beklaagde niet het brein was achter de oplichting. “Meestal vindt dit soort oplichting plaats in Afrikaanse landen. Met schimmige structuren en valse e-mailadressen maakt men zo veel slachtoffers en de daders vindt men nooit. In dit dossier is dat anders. Als hij echt de bedoeling had om fraude te plegen, dan zou hij toch wel heel dom geweest zijn om die firma op zijn eigen naam op te richten. Had hij het moeten weten dat dit niet klopte? Uiteraard, dat weet hij nu ook. Maar men heeft in hem de ideale prooi gevonden. De mensen die hem gebruikten, kenden zijn situatie en hebben misbruik van hem gemaakt.” Volgens de raadsman had R., die geen woord Duits spreekt en een computerleek is, niet de intellectuele capaciteiten om de fraude uit te voeren. De vertrouwenspersoon die het koppel overtuigde om het geld in de valse belegging te investeren was niet R. zelf.  En de dertiger was ook zelf niet gaan lopen met de winst. “Er is ook geen enkel verder onderzoek gedaan, geen stemherkenning van de persoon die het benadeelde koppel contacteerde bijvoorbeeld. Zelfs het IP-adres van de computer werd niet gecheckt. Nu zal mijn cliënt er hier voor moeten opdraaien omdat er geen ander referentiepunt is.” Hij vroeg een straf met uitstel op te leggen.

Bedrogen

De advocaat van het benadeelde koppel vorderde de terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag en een morele schadevergoeding van 2.500 euro. Het echtpaar kwam zelf niet naar de rechtbank. “Ze kunnen de feiten moeilijk plaatsen. Ze voelen zich bedrogen en hebben geen vertrouwen meer in de mensheid.” R. zelf sloot af. “Ik heb ongelooflijk spijt van dit hele verhaal. Met de kennis die ik nu heb, had ik dat zeker nooit gedaan.” Naast de celstraf riskeert de dertiger ook een stevige boete en een beroepsverbod van vijf jaar.

Vonnis op 26 februari.