Beklaagden die terechtstaan voor miljoenenfraude door smokkel van sigaretten en alcohol vragen allemaal de vrijspraak: “Er is geen bewijs”

Veertien beklaagden moeten zich in de zaak van de grootschalige smokkelhandel verantwoorden voor de strafrechtbank in Tongeren.
Mine Dalemans Veertien beklaagden moeten zich in de zaak van de grootschalige smokkelhandel verantwoorden voor de strafrechtbank in Tongeren.
Veertien beklaagden riskeren tot tien jaar cel voor een grootschalige, internationaal georganiseerde smokkel van sigaretten en alcoholische dranken. Volgens de aanklager gebruikte ‘de Belgische maffia’ een internationaal web van schermvennootschappen om wekelijks grote smokkelcontainers te transporteren. Dat zou een bedrag van ruim 132 miljoen euro aan ontdoken accijnzen opgeleverd hebben. De advocaten van de verdediging pleitten echter stuk voor stuk voor de vrijspraak. “Er is geen sprake van criminele organisatie. Er blijft in dit dossier geen stukje bewijs over.”

Na vijf zittingsdagen werd het proces rond de miljoenenfraude door smokkel van sigaretten en alcohol voor de Tongerse correctionele rechtbank donderdag afgerond. De aanklager had tijdens zijn vordering zelf toegegeven dat het niet mogelijk was geweest om de volledige werkwijze van de organisatie bloot te leggen. Door de vele internationale vertakkingen en het gebrek aan tijd en mankracht, kon hij de wekelijkse smokkeltransporten tussen 2014 en 2016, die per transport tussen de 900.000 euro en 13 miljoen euro zouden opgebracht hebben, niet allemaal traceren. Uiteindelijk werden er twee illegale transporten weerhouden.

De advocaten van de verdediging hamerden in hun pleidooien op het gebrek aan bewijzen in dit dossier. Ze betwistten allemaal dat er sprake was van een criminele organisatie. Ook de tenlasteleggingen van witwas, valsheid in geschriften en het ontduiken van accijnzen werden (grotendeels) van tafel geveegd. Volgens meester Gevers, een van de advocaten van hoofdbeklaagde Sammy K. (46) uit Opglabbeek, bleef er in het dossier zelfs geen stuk bewijs over.

Als u kijkt naar het weinige dat in dit dossier zit, is de gevorderde straf hallucinant

Luk Delbrouck, advocaat van hoofdbeklaagde Sammy K.

Hallucinante straf

Ook de gevorderde straffen, tot tien jaar cel en boetes tot 1,6 miljoen euro, zijn volgens de verdediging buitenmaats. “Die straf zou nog enigszins te verantwoorden zijn als er sprake was geweest van drie illegale transporten per week. Maar wanneer u kijkt naar het weinige dat er in dit dossier zit, dan is die vordering hallucinant”, pleitte advocaat Luk Delbrouck voor Sammy K. “Het openbaar ministerie probeert op die manier alles meer aannemelijk te maken maar dat kan niet. U moet eerst uitmaken welke feiten effectief bewezen zijn en dan oordelen welke straf daarvoor gepast is.”

Zeven beklaagden aanwezig

In hun laatste woord hielden de zeven beklaagden, die aanwezig waren in de strafrechtbank in Tongeren, het kort. Ze verklaarden zich akkoord om eventueel voorwaarden na te leven of een werkstraf uit te voeren. Enkel Leonardo F., de tweede hoofdbeklaagde uit Opglabbeek, had wat meer toe te voegen. Hij probeerde de strafrechter ervan te overtuigen dat de internationale transporten die hij uitvoerde van Duitsland naar Afrika wel degelijk legaal waren. “En als dat niet zo was, hadden ze mij in Duitsland al lang in de boeien geslagen.”

Op 7 november volgt het vonnis in de zaak.