Gemeenteraad ondertekent engagementsverklaring om in te zetten op gendergelijke stad

-
Thinkstock -
Oudenburg zal nog meer een gendergelijke koers varen. Zo keurde de gemeenteraad een engagementsverklaring goed waarbij man/vrouw/x nog meer op een evenwichtige manier behandeld zullen worden. 

Het voorstel kwam van raadslid en toekomstig schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Elke inwoner kent de Louis Clesselaan, de Raphaël de Mercatelli- en Norbertus Dagheletstraat. Maar ook de Arnoldus-, Maurits Gysseling- en Sint-Eligiuszaal zijn stuk voor stuk verwijzingen naar mannen die omwille van hun culturele, economische of historische prestaties een eervolle vermelding kregen”, vertelt Vanhooren. “Niet dat deze figuren geen belangrijke rol speelden, maar het is moeilijk in te beelden dat - op de Bellerochelaan na - geen enkele vrouw een rol van betekenis vervulde in de ontwikkeling van onze stad. Met een engagementsverklaring kan het nieuwe stadsbestuur daarom het onevenwicht komende legislatuur wegwerken.” 

Raadslid Romina Vanhooren (Open Vld).
Benny Proot Raadslid Romina Vanhooren (Open Vld).

Gendertoets

Via zo’n engagementsverklaring wordt gestreefd naar een beleid waarbij niemand op basis van geslacht kan worden uitgesloten of benadeeld. “Dat vertaalt zich ook in een voorbeeldrol die het stadsbestuur dient op te nemen, zowel in haar communicatie als bij de praktische uitwerking van het beleid”, vervolgt het raadslid. “Zo bijvoorbeeld bij de aanduiding van de straatnamen. Ook de invoering van een ‘gendertoets’ is een streefdoel. Daarnaast zal er gestreefd worden om in de voorbereiding en uitvoering van de beleidsbeslissingen actief te werken met een ‘gendertoets’. Hierbij wordt nagegaan of beleidsbeslissingen voldoende rekening houden met gendergelijkheid en -vrijheid.” Ook in de communicatie van de stad zal getracht worden om bepaalde stereotypen op het vlak van geslacht te vermijden. “Denk maar aan de klassieke mannelijke brandweerman en vrouwelijke verpleegster.” 

“Mascotte zonder stereotypen”

Schepen Ulrike Vanhessche (sp.a), bevoegd voor gender en diversiteit, pikt in. “Het mag niet stoppen met een voorstel in de gemeenteraad en scoren in de pers. Als enige vrouwelijke schepen binnen het schepencollege, juich ik dit voorstel toe en dus op te nemen als leidraad in het meerjarenplan 2020-2026. Ik zie het dus als een soort overkoepelende basisprincipe bij alle acties die we ondernemen in de stad. In onze zoektocht naar een stedelijke mascotte zullen we bijvoorbeeld stereotypen vermijden.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.