Definitief: Marguerite Deschuytter krijgt plein naar zich genoemd in Westkerke

Een beeld uit 2011. Margueritte Deschuytter in haar café met dochter Isabelle Capelle (rechts) en kleindochter Lien.
TVA Een beeld uit 2011. Margueritte Deschuytter in haar café met dochter Isabelle Capelle (rechts) en kleindochter Lien.
Het Marguerite Deschuytterplein. Zo zal het pleintje te midden van de nieuwe Slachthuiswijk daadwerkelijk gaan heten. De gemeenteraad keurde de naamgeving officieel goed. 

Midden 2019 kwam er een oproep vanuit het stadsbestuur om suggesties in te sturen om het plein een naam te geven. “De Westkerenaren hebben hier massaal op gereageerd en er kwamen maar liefst twaalf verschillende suggesties naar voren. Toch was het overduidelijk dat Westkerke koos voor Marguerite Deschuytter, die jarenlang een café uitbaatte in het centrum van Westkerke”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).  De naamgeving wordt ook gekoppeld aan het eerder ondertekende charter voor gendergelijkheid en valt ook samen met de VRT-campagne ‘Meer vrouw op straat’. “We willen het evenwicht in de stad tussen man en vrouw herstellen. In de toekomst willen we nog meer vrouwelijke straatnamen kunnen toewijzen. Terloops: van alle straten die in Vlaanderen naar personen zijn vernoemd, is de verhouding tussen man en vrouw maar liefst 85 tegenover 15 procent in het voordeel van de man. Een gigantische wanverhouding", besluiten schepenen Romina Vanhooren (Open Vld) en Ulrike Vanhessche (sp.a).