Zebrapad op Berchemweg in Melden blijft dan toch behouden, maar snelheidsverlaging komt er niet

Wegen en Verkeer gaat niet in op vraag van bewoners om snelheidslimiet van 50 kilometer per uur in te voeren

De strijd voor het behoud van deze oversteekplaats hebben de bewoners van Melden alvast gewonnen.
Ronny De Coster De strijd voor het behoud van deze oversteekplaats hebben de bewoners van Melden alvast gewonnen.
Bewoners van Melden die al maanden actie voeren tegen de herinrichtingsplannen voor de doortocht van de N8, halen voor een deel hun slag thuis: het zebrapad dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen wou schrappen, blijft dan toch behouden. Maar de gevraagde snelheidslimiet van 50 kilometer per uur komt er niet.

De bewoners van Melden verzetten zich al langer tegen de geplande herinrichting van de gewestweg N8. Vooral het plan van wegbeheerder AWV (Agentschap Wegen & Verkeer) om het bestaande zebrapad in het dorpscentrum te vervangen door een middeneiland waarbij voetgangers in twee bewegingen moeten oversteken, stootte op fel protest. De Actiegroep Melden wil ook een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.

Het dossier sleept al eventjes aan en kwam afgelopen dinsdag 14 januari ter sprake tijdens de vergadering van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid, waar burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en zijn schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) mee rond de tafel zaten. “Het was een constructief overleg aangezien alle partijen rond de tafel hetzelfde doel nastreefden, namelijk het verhogen van de verkeersveiligheid. Wij begrijpen de redenering van het AWV, maar vanuit het bestuur steunen wij de eisen van het actiecomité”, zegt de burgemeester.

Zebrapad blijft

Schepen Simoens bevestigt alvast dat het zebrapad aan de Meldenstraat blijft. “We zijn dan ook erg tevreden dat het AWV oor had naar onze argumenten en nu toch bereid blijkt het zebrapad te behouden. De oversteekplaats zal bovendien nog meer worden geaccentueerd met verlichting en paaltjes, zodat automobilisten deze tijdig en duidelijk bemerken”, leert Simoens uit de vergadering.

Maximumsnelheid blijft op 70 kilometer per uur

De maximumsnelheid van 70 kilometer per uur wordt voorlopig wel behouden. Bewoners van Melden ijveren al maanden om de limiet op 50 kilometer per uur te brengen, maar daar wil Wegen en Verkeer niet op ingaan. “De N8 is een zogenaamde ‘secundaire weg type I’ en heeft een bovenlokale verbindingsfunctie waarbij de verkeersdoorstroming primeert op het lokale bestemmingsverkeer. Daarom is een plaatselijke verlaging van de maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur voor Wegen en Verkeer momenteel niet aanvaardbaar”, zegt Simoens. “Overdreven snelheden zullen binnenkort toch wel degelijk beboet worden met de al geplaatste trajectcontrole over een afstand van meer dan zes kilometer”, blikt de Oudenaardse schepen van Mobiliteit vooruit.