Wie was Charles Liedts?

Het kasteel en kasteelpark zijn stadseigendom sinds 1907. Dat gebeurde bij legaat door Amedé Liedts, zoon van baron Charles Liedts. De schenking gebeurde met de voorwaarde dat de grenzen van het park nooit mochten veranderen en dat ook de volkstuinen altijd zouden blijven. Hij hield immers erg van bomen, bloemen en planten. Daarvan getuigt onder meer het arboretum in het Liedtspark. Baron Charles Liedts stamde uit een invloedrijke familie van grondbezitters en werd op 21-jarige leeftijd doctor in de rechten. Gedurende 17 jaar, waarvan 10 jaar als procureur des konings, was hij aan de magistratuur verbonden in Oudenaarde. In 1830 werd hij aangeduid als lid van het Nationaal Congres voor Oudenaarde. Liedts legde mee de basis voor de erkenning van de Vlaamse taal. Hij was 17 jaar liberaal volksvertegenwoordiger in het arrondissement Oudenaarde en schopte het tot minister van Binnenlandse Zaken en Financiën. (DCRB)