Vernieuwing wegdek en aanleg bloembakken in Nestor De Tièrestraat Eine duurt tot half mei

De werkzaamheden zijn vandaag gestart.
Ronny De Coster De werkzaamheden zijn vandaag gestart.
In de Nestor De Tièrestraat in Eine is een aannemer maandag gestart met de vernieuwing van het wegdek. “De straat krijgt niet alleen een nieuwe asfaltlaag, maar ook bloembakken”, voorziet schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor openbare werken. De werkzaamheden zullen duren tot half mei.

De aannemer werkt in verschillende fases om de verkeershinder zo veel als mogelijk te beperken. Het grootste deel van de tijd zal er altijd een rijvak vrij blijven en regelen verkeerslichten de doorstroming van het verkeer.

In de pas gestarte eerste fase gebeurt de plaatsing van bloembakken en het aanpassen van de putdeksels in het wegdek.
In het begin van de week van 11 mei start de aannemer met het affrezen en herasfalteren van de Nestor De Tièrestraat vanaf het kruispunt Graaf Van Landaststraat/Ohiostraat/Nestor De Tièrestraat (dat zelf wel open blijft) tot de Akkerstraat. Op het einde van die week gebeurt het affrezen en herasfalteren van de Nestor De Tièrestraat vanaf het (afgesloten) kruispunt Nestor De Tièrestraat/Akkerstraat tot en met het kruispunt Nestor De Tièrestraat/Pontstraat. Ook kruispunt Pontstraat/Nestor De Tièrestraat en het kruispunt Pontstraat/Fietelstraat zijn afgesloten dan afgesloten.

Wegomleggingen

Samen met de fasering verandert ook de wegomlegging. Tijdens fase 1 is er altijd één rijstrook vrij. Daarna wordt het verkeer zo veel mogelijk omgeleid naar de Graaf Van Landaststraat en de N60. Daarna is er een wegomleiding via de Graaf van Landaststraat, Weverstraat, Schoolstraat, Serpentstraat, Fietelstraat, Nestor De Tièrestraat en omgekeerd. In de laatste fase moet het verkeer vanuit de Graaf van Landaststraat, Nestor De Tièrestraat, Serpentstraat , Fietelstraat, Pater Ruyffelaertstraat en Pontstraat.
 In de Pater Ruyffelaertstraat tussen Fietelstraat en Pontstraat wordt het éénrichtingsverkeer gewijzigd. En in de Pontstraat tussen Fietelstraat en Pater Ruyffelaertstraat geldt tijdelijk tweerichtingsverkeer, zodat de begraafplaats toegankelijk blijft. Verkeer komende van de St-Annastraat volgt de Lijsterbesstraat, Arend De Keyserestraat ,Gentstraat naar de Doornikse Heerweg.