Vernieuwing moet Van Landaststraat comfortabeler en fietsveiliger maken

In 2018 beginnen de werken in de Van Landaststraat. 
Foto De Coster In 2018 beginnen de werken in de Van Landaststraat. 
Door de Graaf van Landaststraat in Eine tussen de N60 en de Fietelstraat te vernieuwen wil het Vlaams Gewest de weg comfortabeler en fietsveiliger maken. Nog deze maand moeten de plannen getekend zijn. De uitvoering is voorzien voor 2018.

De rijweg van de Graaf Van Landaststraat tussen de Fietelstraat en het rondpunt met de N60 ligt er al jaren lamentabel bij. Bewoners klagen over trillingen en geluidsoverlast doordat er op veel plaatsen in het wegdek spleten en scheuren zitten en betonstukken los liggen. Bovendien respecteren heel wat automobilisten de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur niet, zo blijkt uit verschillende resultaten van recente snelheidscontroles door de politie. De aankomende vernieuwing van de Graaf van Landaststraat omvat de aanleg van een nieuwe rijweg in asfalt tussen de Fietelstraat en de rotonde met de N60. Daarbij wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en komen er aanliggend verhoogde fiets- en voetpaden. Nog deze maand komt de zogenaamde Gemeentelijke Begeleidingscommissie bijeen om het ontwerp goed te keuren. Nadien volgen de opmaak van het technisch dossier, de aanvraag van de bouwvergunning en de start van de aanbestedingsprocedures. De eigenlijke werkzaamheden starten vermoedelijk in 2018. Het totale project wordt geschat op 765.000 euro, maar daar moeten nog de uitvoeringskosten van de rioleringswerken bij. Die zijn voor rekening van de stad Oudenaarde. Het stadsbestuur heeft hiervoor al een subsidiedossier bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend. (DCRB)