Toch 250 euro boete voor te laat sluiten kerstkraam

STAD HOUDT VAST AAN SANCTIE VERENIGINGEN BETWISTEN VASTSTELLING POLITIE

Acht verenigingen, die op de kerstmarkt in Oudenaarde een chalet hadden gehuurd van de stad, moeten dan toch 250 euro boete betalen, omdat de politie had vastgesteld dat hun kraampje om 23 uur niet gesloten was. "We hadden nog gehoopt op een gebaar van de stad. Niet dus", foetert Steven Aelvoet. Hij is secretaris van KSV Oudenaarde en kreeg de bon gisteren in de bus.

Midden december kregen enkele verenigingen te horen dat ze hun waarborg van 250 euro van de stad niet zouden terugkrijgen, omdat de politie vaststelde dat hun kraampje na de opgelegde sluitingstijd (23 uur) nog open was. Op de heisa die daarover volgde, suste schepen voor Feestelijkheden John Adam dat het allicht zo'n vaart niet zou lopen. Adam kondigde aan dat hij nog eens zou bekijken wat er van de zaak was. "Dit waait wel over. Ze zijn tot betere inzichten gekomen, dachten wij", zegt Steven Aelvoet van KSV Oudenaarde. "Tot er maandag een brief in de bus viel, ondertekend door de stadssecretaris, de burgmeester en de bevoegde schepen. We zijn onze waarborg van 250 euro effectief kwijt."

Halfuur

Schepen Adam zit verveeld met de kwestie, maar ziet geen mogelijkheid om er de spons over te vegen. "Iedereen heeft wel degelijk het reglement ondertekend waarin staat dat de chalets om 23 uur moeten worden gesloten. Dat er acht kraampjes niet waren gesloten, is vastgesteld door de politie."

"Precies omdat er discussie was daarover, hebben wij intussen bij de politie een verslag gevraagd. Daarin staat dat de agenten de overtreding hebben vastgesteld om 23.35 uur. Dat is toch al een halfuur voorbij de limiet. Daarom is de kwestie ook bekeken door het schepencollege en dat heeft uiteindelijk voltallig beslist dat we de waarborg niet kunnen teruggeven. Dit zou overigens ook niet billijk zijn tegenover verenigingen die wél netjes in orde waren. Want die reactie heb ik intussen ook al gekregen", bedenkt de schepen.

"Vaststelling ongeldig"

"Het probleem is dat de politie niet eens langs is geweest. Blijkbaar hebben agenten van op afstand gezien dat er nog licht brandde in onze chalets, maar hebben ze niet de moeite gedaan om te komen kijken hoe dat kwam. Zij zijn er maar gemakkelijkheidshalve vanuit gegaan dat wij nog aan het verkopen waren. Bij ons was dat zeker niet het geval: mijn echtgenote was toen volop aan het opruimen. Wij gaan hier uiteraard geen grotere zaak van maken dan het is, Maar ik ben zeker: mochten wij hier een advocaat opzetten, dan zou die zeker de manier van vaststellen van de zogenaamde overtreding kunnen aanvechten. Zo ver gaan wij het niet drijven. We kunnen alleen maar zeggen dat we de houding van het stadsbestuur ten zeerste betreuren", besluit Aelvoet.

Schepen John Adam kondigt aan dat er een evaluatie komt van het reglement. "Daarna moeten we eens bekijken of er een bijsturing nodig is, maar sowieso zullen er altijd regels zijn waaraan iedereen zich moet houden". De 'overtreders' van dit jaar zijn hun waarborg sowieso kwijt.

Secretaris van KSV Oudenaarde Steven Aelvoet kreeg gisteren de boete van de stad in de bus.
Ronny De Coster Secretaris van KSV Oudenaarde Steven Aelvoet kreeg gisteren de boete van de stad in de bus.