Tieners uit kansarme gezinnen krijgen middagmaal voor 1 euro in Oudenaardse middelbare scholen

Maatregel bestond al in kleuter- en lagere scholen en breidt nu uit naar het secundair

Bert Vandepoele, hoofd van het departement Mens bij de stad en Mathieu Mas, schepen van Sociale Zaken.
Ronny De Coster Bert Vandepoele, hoofd van het departement Mens bij de stad en Mathieu Mas, schepen van Sociale Zaken.
Kinderen uit kansarme gezinnen kunnen in Oudenaardse middelbare scholen voortaan een middagmaal krijgen voor 1 euro. Het systeem bestond al in kleuter- en lagere scholen, maar het OCMW en de onderwijsinstellingen breiden het nu uit naar het secundair. 208 tieners komen voor de 1 euromaaltijden in aanmerking.

Niet alle scholieren in Oudenaarde eten voortaan voor 1 euro warm op school: de prijsverlaging komt er voor kinderen uit kansarme gezinnen. Het zijn inwoners die al beschikken over een zogenaamde OK-kansenpas. “De criteria voor het verkrijgen van zo’n pas werden begin dit jaar nog aangepast en verstrengd. De aanvrager moet sowieso behoeftig zijn en het maandelijks gezinsinkomen moet beneden de Europese armoedegrens liggen”, zegt Mathieu Mas (CD&V), schepen van sociale zaken in Oudenaarde. 

In 2019 waren er in Oudenaarde 1.552 OK-passers, onder wie 624 kinderen: 141 kleuters, 275 kinderen in het lager onderwijs en 208 in het middelbaar. “We hebben met het stadsbestuur beslist om voortaan ook “1 euromaaltijden” aan te bieden aan OK-pasgerechtigde kinderen in onze middelbare Bernardusscholen en het GO! Atheneum. Richtpunt Campus Oudenaarde (het vroegere PIVA) en de Freinetschool Keerpunt Oudenaarde werden ook gecontacteerd, maar zij bieden geen warme maaltijden aan op hun school waardoor met hen geen overeenkomst werd gesloten”, zegt Mas.

Scholen en stad passen bij

Kinderen die in aanmerking komen voor dit systeem, betalen 1 euro voor een warme maaltijd. De middelbare school draagt zelf één euro bij en de rest komt op rekening van het stadsbestuur. In het kleuter- en lager onderwijs, waar de scholen een halve euro bijpassen, bereikt het OCMW hiermee gemiddeld 150 kinderen per maand.

“Omdat de nood er is”

“De doortrekking naar het middelbaar onderwijs is een logische stap: onze eigen diensten deden de voorbije maanden een behoeftenonderzoek. De vraag werd in het verleden ook al gesteld door gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a). Na overleg de voorbije maanden met de directies van beide schoolnetwerken (katholiek en gemeenschapsonderwijs) kwamen we snel tot een overeenkomst die loopt tot juni 2025”, licht Mathieu Mas toe.

Ook extra schooltoelage

Bert Vandepoele, hoofd van het departement Mens bij de stad, stipt aan dat de betrokken kinderen ook een bijkomende schooltoelage krijgen. “Naast de 1 euromaaltijden hebben OK-pasgerechtigde kinderen ook recht op een schooltoelage van 35 euro en een tussenkomst van 75% voor socio-culturele schoolactiviteiten. Daarnaast kunnen kwetsbare gezinnen ook gebruik maken van huiswerkbegeleiding door “De Katrol” en een toeleider die anderstalige kinderen/gezinnen wegwijs maakt”, legt Vandepoele uit.