Sociale dienst van Oudenaarde belt alle 2.000 tachtigplussers op

Bas Bogaerts
Een 15- tal medewerkers van het Sociaal Huis Oudenaarde en LDC De Vesting bellen de komende dagen alle Oudenaardse 80-plussers op. “In totaal gaat het om iets meer dan 2.000 mensen”, zegt schepen Mathieu Mas (CD&V), bevoegd voor Sociale Zaken.

“Veel initiatieven, die grotendeels online verspreid worden, bereiken onze oudere bevolking niet. Daarom besloot de Sociale Dienst van de stad om een belronde op poten te zetten naar alle Oudenaardse 80-plussers”, legt schepen Mathieu Mas uit. De medewerkers van de Sociale Dienst zullen de tachtigplussers vragen of alles goed gaat nu ze vaker alleen thuis zitten door het coronavirus. “Ze gaan na of ze specifieke vragen hebben of hulp kunnen gebruiken. Zo zal onder meer geïnformeerd worden naar de gezondheidstoestand, de eetgewoonten, de nood aan medicatie en boodschappen, en of er problemen zijn met huisdieren”, zegt Mas.

Vrijwilligers helpen

Als er hulp nodig is, zal de Sociale Dienst het vrijwilligersplatform “Oudenaarde helpt” inschakelen. “Daarnaast zal er volgende week ook nog een flyer huis-aan-huis gebust worden met meer info over het vrijwilligersplatform. Dat uitstekende initiatief komt van de jeugdraad”, besluit de schepen.