Sluizen houden doorgaand verkeer uit woonwijken

Het Kranenveld is voortaan enkelrichtingsverkeer.
Foto DCRB Het Kranenveld is voortaan enkelrichtingsverkeer.
Automobilisten kunnen via het Kraneveld in Eine niet langer rijden in de richting van de N60 en geraken via die straat ook niet langer in het Retailpark N60. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een wegversmalling opgeworpen, waardoor verkeer nog in één richting - van de N60 richting Eine - kan. "We willen het verkeer uit de woonwijk houden", zegt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V).

"Dit maakt deel uit van het circulatieplan, dat we samen met AWV hebben opgemaakt naar aanleiding van de aanleg van de ventweg langs de N60 en van de fietserstunnel onder die gewestweg", zegt Lieven Cnudde (CD&V), schepen van Mobiliteit.


"In overleg met de buurtbewoners hebben we een nieuwe verkeersregeling in de zijstraten van de N60 vastgelegd. De bedoeling is om de woonwijken zoveel mogelijk te vrijwaren van doorgaand verkeer en om het verkeer, bestemd voor de handelszaken en ondernemingen langs de N60, zoveel mogelijk via de N60 en ventweg af te wikkelen. Niet alleen in het Kraneveld, maar ook in de Molenstraat en de Fietelstraat worden daarom verkeerssluizen geplaatst. Dit zijn wegversmallingen waar autoverkeer maar in één richting mag doorrijden. Voor en na de sluis is autoverkeer wel in twee richtingen toegelaten. Fietsers mogen de wegversmalling wel in beide richtingen door", legt de schepen uit.

Doodlopende weg

In het najaar komt er ook nog een knip in de Pater Ruyffelaertstraat. Die weg wordt voor gemotoriseerd verkeer doodlopend gemaakt ter hoogte van de voetbalterreinen van Kwik Eine. Fietsverkeer kan wel gewoon door. Bedrijven gelegen in de Pater Ruyffelaertstraat zullen enkel nog bereikbaar zijn via de ventweg van de N60. De parking van voetbalterreinen Kwik Eine blijft vanuit beide richtingen bereikbaar. De woningen in de Pater Ruyffelaertstraat zijn alleen te bereiken via de Fietelstraat. (DCRB)