Schoolroutekaart, schoolstraten en uniforme aanduiding moeten school omgevingen in Oudenaarde veiliger maken

De omgeving van de Freinetschool "De Vier Tuinen" in Nederename: niet meteen een toonbeeld van verkeersveiligheid.
Ronny De Coster De omgeving van de Freinetschool "De Vier Tuinen" in Nederename: niet meteen een toonbeeld van verkeersveiligheid.
Het Oudenaardse stadsbestuur ontwikkelt de komende maanden drie projecten om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken. “We werken aan een schoolroutekaart, geven alle schoolomgevingen een uniforme aanblik en werken schoolstraten uit”, zeggen schepen van Mobiliteit Peter Simoens en zijn collega Sybille De Vos, bevoegd voor Onderwijs.

Samen met de scholen, de Oudenaardse Onderwijsraad, de buurtbewoners, de politie en externe partners waaronder Route2School en het provinciebestuur, bekijken we hoe we de vele schoolomgevingen veiliger kunnen maken. Tijdens het startmoment van dat overleg kwamen ruim veertig geïnteresseerden opdagen, waaronder vertegenwoordigers van alle Oudenaardse scholen. Ook de politie en enkele buurtverenigingen tekenden present. Ik ben erg blij met de ruime interesse. Het is opnieuw een duidelijk signaal aan het stadsbestuur. We hebben hier dan ook een topprioriteit van gemaakt in ons bestuursakkoord en meerjarenplan.

Dichterbij ligt de uitdaging in het veiliger maken van de verkeersstroom die telkens bij het begin en het einde van een schooldag ontstaat, zodat onze kinderen de kans krijgen om te voet of met de fiets naar school te gaan”, vat Simoens het opzet samen.

Hij kondigt drie projecten aan. “Met de input van leerlingen, leerkrachten en ouders gebeurt de opmaak van een schoolroutekaart die de veiligste routes van en naar de scholen in kaart brengt. Ook eventuele knelpunten op de routes worden aangepakt. Ten tweede komen er maatregelen voor uniforme schoolomgevingen waardoor het voor de weggebruiker onmiddellijk duidelijk is dat hij of zij een school nadert.  Derde punt: schoolstraten. Bij een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer aan het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur geweerd”, legt Simoens uit.

 Maatregelen uittesten

“Op korte termijn zullen maatregelen genomen worden die niet zo ingrijpend zullen zijn qua financiën en infrastructurele aanpassingen, maar die toch al zorgen voor een veiligere schoolomgeving en een groter veiligheidsgevoel”, voorziet onderwijsschepen Sybille De Vos. “Waar dat mogelijk is, zullen we werken met proefopstellingen om maatregelen in de praktijk te testen en eventueel nog bij te sturen vooraleer we iets definitiefs instellen”, besluit De Vos.