Provincie geeft subsidies voor initiatieven die imago van de land- en tuinbouw versterken

Mozkito
Wie initiatieven neemt om het imago van de land- en tuinbouw te verbeteren, kan van de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie krijgen tot wel 5.000 euro.

“Zowel lokale besturen als verenigingen kunnen een verhoogde toelage krijgen voor initiatieven die bijdragen aan het positieve imago van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw en in Oost-Vlaanderen doorgaan. Imagoversterkende initiatieven zijn acties, maatregelen en evenementen die een positief beeld van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw uitstralen en bevestigen naar de burgers”, verduidelijkt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor landbouw- en plattelandsbeleid.

De subsidie bedraagt minstens 1.250 euro en maximaal 5.000 euro. De toelage die de provincie betaalt, is ook hoogstens 65% van het totale kostprijs van het project. Subsidieaanvragen moetenminstens een maand voor de aanvang van het initiatief ingediend woden De voorwaarden, procedure en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website www.oost-vlaanderen.be/subsidie-imagoversterkende-initiatieven.