Open Vld wil 3D-zebrapad op N8 in Melden

Door verschillende protestacties konden de bewoner van Melden het behoud van het zebrapad afdwingen. Maar zou een exemplaar in 3D nog beter zijn?
Ronny De Coster Door verschillende protestacties konden de bewoner van Melden het behoud van het zebrapad afdwingen. Maar zou een exemplaar in 3D nog beter zijn?
Open Vld-raadslid Robbin De Vos stapt maandag naar de gemeenteraad met het voorstel om de veelbesproken oversteekplaats over de N8 in Melden te laten herschilderen als een 3D-zebrapad. “Het kan bestuurders aandachtiger maken en trager doen rijden”, gelooft de liberaal.

Tien dagen geleden raakte bekend, dat Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen na fel protest van bewoners wel bereid is om in Melden het zebrapad te behouden, maar dat de gevraagde snelheidslimiet van 50 kilometer per uur er niet komt. “Er moet daarom bekeken worden of daar een 3D-zebrapad kan komen. “In mei 2019 heeft Wegen en Verkeer op 3 plaatsen in Vlaanderen zebrapaden aangelegd die een 3D-illusie opwekken. AWV wil hiermee onderzoeken of een 3D-zebrapad de veiligheid van de voetgangers verhoogt. Het gaat om oversteekplaatsen op de N235 in Beersel, op de N730 in Bilzen en op de N148 in Antwerpen”, weet Robbin De Vos.

Een 3D-zebrapad zorgt door aangepaste markering in verschillende kleuren voor een optische 3D-illusie voor het aankomende verkeer. Daardoor lijkt het alsof het zebrapad boven het wegdek zweeft.

Het eerste 3D-zebrapad werd aangelegd in Beersel.
Mozkito Het eerste 3D-zebrapad werd aangelegd in Beersel.