Ook de rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde neemt drastische maatregelen tegen corona

Gerechtsgebouw / justitiegebouw Oudenaarde
Ronny De Coster Gerechtsgebouw / justitiegebouw Oudenaarde
De rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde stelt alle niet-dringende zaken en zaken die niet schriftelijk behandeld kunnen worden uit tot na 15+ mei. Dat is één van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Ook justitie blijft niet gespaard van het coronavirus. De rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde ziet zich genoodzaakt om enkele drastische maatregelen te nemen. Zo mogen naast het personeel enkel professionelen zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders en politiemensen het gerechtsgebouw betreden. Uitzonderingen op die regel zijn mogelijk, maar de betrokken personen zullen daarvan verwittigd worden. Enkel de hoogdringende zaken en de zaken die schriftelijk behandeld kunnen worden, gaan door. Alle andere zaken zijn uitgesteld naar zittingen na 15 mei.

In het gebouw zelf is een permanentieregeling voorzien. De magistraten en medewerkers die aanwezig zijn, hebben dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers in Kluisbergen recycleerbare mondmaskers gekregen.

Wie vragen heeft over de getroffen maatregelen, kan terecht op het algemeen nummer 055/33.16.11 of op de website www.rechtbanken-tribunaux en dan doorklikken naar Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Je kan ook terecht op onderstaande adressen:

Familiezaken: OVL.REA.OU.FAM.BUR@just.fgov.be
Burgerlijke zaken: OVL.REA.OU.BUR.zittingen@just.fgov.be
Correctionele zaken: OVL.REA.OU.COR.griffie@just.fgov.be
Politierechtbank: 055/33.50.77 of politierechtbank.oudenaarde@just.fgov.be
Vredegerecht: 055/33.55.99 of Vred.Oudenaarde@just.fgov.be