Omdat stad en gewest het oneens blijven over snelheidslimiet en tweede zebrapad, verandert er op N8 in Melden misschien zelfs niéts

Bewoners van Melden legden aan het stadhuis een zebradpad. "Als dank, maar wel in de hoop dat we nog meer krijgen dan dat", klonk het.
Ronny De Coster Bewoners van Melden legden aan het stadhuis een zebradpad. "Als dank, maar wel in de hoop dat we nog meer krijgen dan dat", klonk het.
De geplande hertekening van de doortocht van de N8 in Melden staat on hold, omdat het stadsbestuur en Wegen en Verkeer het nog altijd niet eens zijn over de gevraagde snelheidsbeperking en een tweede zebrapad. “Net als de bewoners willen wij meer en zolang we er niet uit zijn, beginnen de werkzaamheden niet”, zegt Peter Simoens (Open Vld), de Oudenaardse schepen van Mobiliteit. 

Het zebrapad over de N8 in Melden moet intussen zowat de meest besproken oversteekplaats van de Vlaamse Ardennen zijn. Stand van zaken in de al maanden durende discussie is, zoals ruim een week geleden bekend is geraakt, dat de oversteekplaats ter hoogte van de Meldenstraat blijft bestaan. Dat is wat het stadsbestuur uit de brand heeft gesleept tijdens overleg met Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Bewoners reageren daar positief op en rolden bij aanvang van de gemeenteraad zelfs een zebrapad uit om de stad te bedanken.

De aanleg van een middengeleider was gepland in een regime van 70 kilometer per uur. Omdat we het daarover niet eens zijn, voert Wegen en Verkeer die werkzaamheden voorlopig niet uit

Peter Simoens (Open Vld), schepen van Mobiliteit

“We zijn blij dat ons zebrapad blijft, maar we hadden natuurlijk wel meer gevraagd: we hopen dat de stad ook nog een tweede zebrapad aan De Linde en een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur kan bekomen”, zegt Marcel Debisschop van Actiegroep Melden. 

Volgens de Oudenaardse schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) blijven stad en gewest over de kwestie discussiëren en heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de plannen daarom zelfs on hold gezet. “Het behoud van het zebrapad aan de Meldenstraat is maar een voorlopig compromis. Wegen en Verkeer zal het alvast ook beter zichtbaar maken. Maar omdat wij blijven vasthouden aan een snelheidsverlaging, heeft AWV beslist dat de geplande herinrichting van de doortocht er voorlopig niet komt. De aanleg van een middengeleider was voorzien in een regime van 70 kilometer per uur. Omdat we het daarover niet eens zijn, voert Wegen en Verkeer die werkzaamheden voorlopig niet uit. Er is wel al afgesproken, dat het bestaande zebrapad beter zichtbaar wordt gemaakt”, verduidelijkt Simoens de stand van zaken.

Overleg eind maart

Hoe het nu verder moet, zal mogelijk blijken op een nieuwe bijeenkomst van de stad en Wegen en Verkeer eind maart. Raken stad en gewest er niet uit, dan is het in principe zelfs mogelijk dat er aan de doortocht van de N8 in Melden helemaal niéts verandert.

Marcel Debisschop op het zebrapad dat alvast blijft.
Ronny De Coster Marcel Debisschop op het zebrapad dat alvast blijft.