Meer inspraak voor de burgers, minder auto’s in de stad en inhaalbeweging voor cultuur: Oudenaarde stelt bestuursakkoord voor

De burgemeester en schepenen hebben het nieuw bestuursakkoord van Oudenaarde voorgesteld.
Lieke D'hondt De burgemeester en schepenen hebben het nieuw bestuursakkoord van Oudenaarde voorgesteld.
Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft haar huiswerk klaar voor de komende legislatuur. Het bestuursakkoord is 31 pagina’s lang en krijgt de titel ‘Oudenaarde Mee-maken’. “In de twee betekenissen van het woord: beleven en maken.”

Als er één element uitspringt in het nieuwe bestuursakkoord dat de coalitiepartijen Open Vld en CD&V hebben opgesteld in Oudenaarde, dan is het wel het voornemen om voor meer inspraak en participatie te zorgen. “Een permanente wisselwerking tussen de inwoners van Oudenaarde en het schepencollege en de gemeenteraad is belangrijk”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Daarom zijn we van plan een online platform te creëren waar iedere burger op terechtkan om feedback te geven en inspraak te krijgen op het beleid. Daarnaast gaan we ook zelf naar de inwoners toe, zodat ze meer betrokken zijn bij de totstandkoming van belangrijke dossiers om op die manier zo nodig te kunnen bijsturen.”

Energie-neutrale stadsgebouwen

Ook duurzaamheid is prominent aanwezig in het beleidsakkoord. “In Oudenaarde is de aandacht voor duurzaamheid niet nieuw, maar in deze legislatuur stappen we mee in Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om zo een groter geheel te vormen met andere gemeenten. We willen ook een voortrekkersrol spelen en een voorbeeldfunctie opnemen door alle stadsgebouwen energie-neutraal te maken.” Er komt ook een actieplan om zwerfvuil aan te pakken en camerabewaking om overtreders op heterdaad te betrappen.

Minder auto’s 

Op vlak van mobiliteit wil het stadsbestuur de komende zes jaar onder andere inzetten op autodelen. “Momenteel zijn er nog geen dergelijke initiatieven in de stad, maar we willen de mensen er warm voor maken. Op die manier willen we de inwoners ontmoedigen om een tweede of derde auto te kopen”, legt schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) uit. “Ook het veiliger maken van gevaarlijke locaties en schoolomgevingen is een topprioriteit. Aan de scholen willen we meer schoolstraten en we bekijken of we de permanente zones 30 kunnen omvormen naar variabele.”

Cultuur: vier werven

“Op cultureel vlak willen we deze legislatuur een inhaalbeweging maken”, zegt schepen van Cultuur Stefaan Vercamer (CD&V). “Er zijn vier werven die specifieke aandacht verdienen: De Woeker, de Sint-Jozefskerk, de Onze-Lieve-Vrouwkapel van het Oud Hospitaal en de ontmoetingscentra in Eine, Heurne, Ename en Bevere.” De Woeker moet daarin de centrale cultuursite worden, met een uitbreiding naar een zaal voor 400 bezoekers zodat er ook grote producties kunnen plaatsvinden. Het stadsmuseum MOU moet dan weer evolueren naar een regionaal museum met in 2022 bijzondere aandacht voor Margaretha Van Parma. In dat jaar zal het 5 eeuwen geleden zijn dat zij werd geboren in Oudenaarde.

Armoedetoets

Tot slot is ook het sociaal beleid een speerpunt in de legislatuur 2019-2024. “We zullen bijzondere aandacht hebben voor kinderarmoede”, belooft schepen van Sociaal Beleid Cindy Franssen (CD&V). “We engageren ons om het aanbod sociale huisvesting op te trekken naar 6 procent van het aantal woningen in Oudenaarde en zullen een aandachtsambtenaars aanstellen om bij al onze beslissingen een armoedetoets uit te voeren.”

Het college van burgemeester en schepenen zal het bestuursakkoord op maandag 29 april ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.