Maaltijd voor één euro groot succes

40 PROCENT MEER KINDEREN UIT ARME GEZINNEN EET WARM OP SCHOOL

Stefaan Vercamer bij de directeur en medewerkster van KBO Sleutelbos, één van de deelnemende scholen.
Foto RDC Stefaan Vercamer bij de directeur en medewerkster van KBO Sleutelbos, één van de deelnemende scholen.
Het aantal kinderen uit kansarme gezinnen dat in Oudenaarde op school een warme maaltijd eet, is met veertig procent gestegen. Dat is het gevolg van een samenwerking tussen de scholen en het OCMW, waardoor kinderen een warm middagmaal voor één euro kunnen krijgen. "En wat belangrijk is: deze hulp is onzichtbaar op school."

De prijs van een middagmaal op scholen in Oudenaarde varieert van pakweg 3 tot 5 euro en dat is niet voor alle gezinnen betaalbaar.


"Onderzoek had uitgewezen, dat kinderen uit kansarme gezinnen veel minder aanschoven voor een warme maaltijd op school, omdat hun ouders dat te duur vonden, terwijl een dagelijkse gezonde warme maaltijd zo belangrijk is voor kinderen. Erger nog: veel kinderen kwamen ook naar school met een lege boterhamdoos. Daarop hebben we vanuit het OCMW met de scholen een project opgestart, waarbij gezinnen met een laag inkomen hun kinderen op school een warme maaltijd kunnen laten nemen voor maar één euro. Die regeling geldt voor houders van een zogenaamde OK-pas, mensen van wie het gezinsinkomen lager is dan de Europese armoedegrens van 1.085 euro voor een alleenstaande en 1.627 euro voor een koppel", legt OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) uit.

School betaalt mee

Door de samenwerking tussen OCMW en scholen betalen kansarme gezinnen maar 1 euro voor een middagmaal per kind op school. "Vanuit het OCMW passen we bij en ook de scholen doen een tegemoetkoming", legt Stefaan Vercamer uit.


En het systeem slaat kennelijk aan. "Het aantal kansarme gezinnen dat vroeger geen warme schoolmaaltijd kocht en dat nu wél kan, is in vier maand tijd met veertig procent gestegen en de trend houdt verder aan. De respons is dubbel zo groot als wij hadden verwacht en gehoopt. Discretie is hier heel belangrijk. In het kader van automatische rechtentoekenning en om geen stempel te geven aan de kwetsbare kinderen, wordt de rekening via de school en het OCMW geregeld en genieten kinderen uit gezinnen met een OK-Pas automatisch een warme maaltijd op school aan 1 euro. Behalve de directie is er in de scholen niemand die weet welke kinderen eten aan het verlaagde tarief", zegt Vercamer.