Kankerplek wordt autoluwe woonwijk

265 WONINGEN, WINKELS EN HORECAZAKEN OP VERLATEN FABRIEKSTERREIN

De vroegere bedrijfssite moet een nieuwe woonwijk worden.
DCRB De vroegere bedrijfssite moet een nieuwe woonwijk worden.
De vroegere bedrijfssite van Saffre Frères in de Blekerijstraat en de Dijkstraat in het centrum van Oudenaarde ruimt plaats voor 265 huizen, enkele winkels en horecazaken en groenzones en nieuwe buurtpleintjes. De werken zullen tien jaar duren en een aantal historische gebouwen integreren in de plannen.

De activiteiten op de voormalige bedrijfsterreinen liggen al jaren stil en de ontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein heeft al verschillende scenario's gekend. Er komt nu echter weer schot in de zaak. Stads- en projectontwikkelaar Re-Vive is sinds maart de nieuwe eigenaar van de vervallen en leegstaande gebouwen en gronden in de Dijkstraat en Blekerijstraat en maakt samen met de stad werk van een nieuwe invulling van de site. "In het voorjaar van 2018 willen we samen met de stad een plan goedgekeurd zien dat de ontwikkeling van de site van vier hectare mogelijk moet maken", zegt Darel Torremans van Re-Vive. "We gaan voornamelijk woningen combineren met kleinschalige commerciële activiteiten en horeca in enkele historische gebouwen", legt Darel Torremans van Re-Vive uit.

De gebouwen van Saffre Frères zijn al jaren verlaten en verloederd.
DCRB De gebouwen van Saffre Frères zijn al jaren verlaten en verloederd.

Woonvormen

De krijtlijnen van Saffrou zijn een aantrekkelijke openbare ruimte, het behoud van industrieel erfgoed en een mix aan woningen. "We mikken op huizen en parkappartementen, maar even goed op assistentiewoningen en nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewoningen of duplexwoningen. We besteden ook veel aandacht aan de publieke ruimte en het landschap", verzekert Torremans.


"We zijn wijkontwikkelaars. We besteden evenveel aandacht aan de zones die niet bebouwd worden. Saffrou zal een plek zijn waar mensen zich gelukkig voelen en elkaar kunnen ontmoeten. Zo bouwen we aan een duurzame samenleving. We zijn gespecialiseerd in verloederde en vervuilde stukjes stedelijk gebied", pikt Re-Vive CEO Nicolas Bearelle in.

Fietsers voorrang

De nieuwe wijk zal autoluw zijn en voorrang geven aan fietsers en voetgangers. "De meeste bewoners en bezoekers zullen hun auto ondergronds parkeren of aan de randen van de nieuwe wijk moeten parkeren. De woon- en leefkwaliteit van de site moet optimaal zijn. Zo zullen onder andere ook fossiele brandstoffen geweerd worden op de site", kondigt Bearelle aan.


Eind 2018 zouden de bouwwerken starten, te beginnen met de meest westelijke zone van het terrein. Daar komen eengezinswoningen, aangesloten op de enige weg die door de site loopt. Vervolgens zullen een aantal historische gebouwen gerenoveerd worden en een nieuwe invulling krijgen. "Dit is een mooi voorbeeld van hoe we de bevolkingsgroei op een kwaliteitsvolle en duurzame manier willen opvangen", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Richard Eeckhaut (CD&V) op de plannen. "De renovatie van een aantal oudere gebouwen rond de nieuwe pleinen moet de site op de kaart zetten in Oudenaarde en daar buiten."