Huisartsen sturen coronapatiënten uit Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem naar één centraal triagecentrum buiten het ziekenhuis

In dit containergebouw is het triagecentrum vanaf donderdag operationeel.
Ronny De Coster In dit containergebouw is het triagecentrum vanaf donderdag operationeel.
Huisartsen die patiënten uit Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem willen laten onderzoeken, sturen ze voortaan naar één centraal punt in Oudenaarde. Door zo’n tussenstap te voorzien, wil de veiligheidscel voorkomen dat het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde overbelast geraakt.

Op aansturen van de veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen, waarin naast de burgemeesters ook de ambtenaren noodplanning van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem zetelen, wordt het modulaire gebouw achter het Sociaal Huis in de Meerspoort ingericht om te dienen als triagecentrum. In het containergebouw zijn het Sociaal Huis en het OCMW van Oudenaarde gevestigd geweest tijdens de verbouwing van het rustoord.

Ziekenhuis ontlasten

“Huisartsen die patiënten willen laten onderzoeken, zullen hen niet langer doorsturen naar het ziekenhuis, maar naar dit triagecentrum. Dankzij die externe tussenstap voorkomen we dat het ziekenhuis kan overbelast geraken”, legt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) uit.

Eerst huisarts bellen

Belangrijk: het is niet de bedoeling dat patiënten op eigen houtje naar het triagecenrum gaan. “Het triagesysteem werkt uitsluitend op verwijzing: als je je ziek voelt, bel je dus steeds naar je vertrouwde huisarts. Die zal na een telefonische consultatie beslissen of je thuis moet blijven of toch best ter controle naar het triagecentrum gaat”, benadrukt De Meulemeester. Het triagecentrum wordt vanaf donderdag operationeel.