Groen-raadslid met voorstel naar gemeenteraad om Schelde-oever in Oudenaarde veiliger te maken voor fietsers en voetgangers: “Laat auto’s niet langer dwars parkeren”

"Als de auto's niet langer dwars geparkeerd staan, komt er ruimte vrij."
Folke D' Haeyer "Als de auto's niet langer dwars geparkeerd staan, komt er ruimte vrij."
Een eenvoudige ingreep kan volgens Groen-gemeenteraadslid Folke D’Haeyer de Schelde-oever langs de Marlboroughlaan in Oudenaarde veiliger maken voor fietsers en voetgangers. “Laat auto’s niet langer dwars parkeren, maar evenwijdig met de rijbaan, zodat er plaats vrijkomt”, stelt D’Haeyer maandag aan de gemeenteraad voor.

“Aan de Marlboroughlaan ter hoogte van de gebouwen van de FOD Financiën zijn er 36 parkeerplaatsen. “Die onderbreken de fietssnelweg F45 en het voetpad langsheen de Eindrieskaai en de Schelde. Voetgangers steken hier de weg best over en fietsers komen op de rijbaan. Wie hier zijn wagen parkeert, moet  tussen de geparkeerde auto’s en de rijweg naar een zebrapad dat vertrekt op een parkeerplaats. De situatie is heel verwarrend voor fietsers en voetgangers”, klaagt Folke D’Haeyer aan.

Wel helft minder parkeerplaatsen

De toestand kan volgens hem op een eenvoudige manier veiliger worden. “In afwachting van een definitieve doortrekking van fietssnelweg F45 kan de stad het aantal parkeerplaatsen reduceren van 36 naar een 18-tal. De overblijvende parkeerplaatsen worden dan een kwart gedraaid. Zo kunnen voetgangers veilig passeren. Fietsers blijven voorlopig wel nog op de rijweg. Er moet dan wel een bijbehorend bord geplaatst worden, dat enkel voetgangers op de vrijgekomen strook toelaat”, stelt Folke D’Haeyer voor. Hij legt zijn idee maandag voor aan de Oudenaardse gemeenteraad.