Gezocht: vrijwilligers om trage wegen in kaart te brengen

Het stadsbestuur begint samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de provincie met de opmaak van trage wegenplannen.


In de eerste fase zal dit gebeuren voor de deelgemeenten Eine, Heurne, Mullem, Mater, Nederename en Welden. Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. De vraag naar kwalitatieve trage wegen groeit en de stad wil proberen om waar mogelijk nuttige verbindingen te maken of te herstellen. Op 15 mei om 19 uur vindt hierover in zaal Amigo in Heurne een eerste infoavond plaats.


Behalve een algemene toelichting van het thema en het projectverloop komt er die avond ook een oproep naar vrijwilligers die interesse hebben om actief deel te nemen aan dit project. Zij kunnen deze zomer de trage wegen gaan verkennen en de staat van elke trage weg aan de stad doorgeven. In een latere fase zullen alle geïnventariseerde trage wegen tot een fotologboek en een kaart worden verwerkt en krijgt iedereen de kans om aan de hand van een evaluatiebundel te reageren en voorstellen te doen. Het eindresultaat moet een tragewegenplan worden, waarmee het stadsbestuur aan de slag kan.


(DCRB)